Leder

Grip Akropolis-sjansen!

LEDER: De tre bygningene ble bygget på tross av dårlig økonomi i det som var en fattig by, og nå har en rik by fått en ny mulighet til å revitalisere arkitekt Eckhoffs verk, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Rogaland Teaters trangboddhet er følbar for alle som har besøkt teatret i Kannik. Mens ensemblet leverer store prestasjoner fra teaterhusets scener, er mangelen på areal et problem for alle yrker og fag som jobber for at skuespillerne skal yte sitt beste. Bekhuskaien har vært lansert som et mulig nytt hjem for Rogaland Teater, samtidig som arkitekten Alexandria Algard ifølge Aftenbladet har sett på mulighetene for å bygge ut teatret på tomten i Kannik.
Rogaland Teaters fysiske omgivelser krever sin arkitekt for å se mulighetene. Teatret er plassert mellom to rundkjøringer, slik at sideveis utbygginger er umulige. Nedover er det også begrensninger – for der ligger tunnelen til Hundvåg noen meter under bakken. Algards forslag er å utvide bakover, der Stavanger Museum er nærmeste nabo. LES OGSÅ: Bybevaring er byutvikling

Hvordan de to kulturinstitusjonene Rogaland Teater og Stavanger Museum kan dra nytte av hverandre er blant spørsmålene som må avklares. I tillegg til tomten som strekker seg oppover mot museet foreslår Algard også å utnytte området under plassen foran teatret. Fordelen ved Kannik er ikke bare økonomiske ved at alternativet er en halv milliard kroner billigere enn nytt teater på en annen tomt, det har i høyeste grad med Stavangers historie å gjøre.

Rogaland Teater, Stavanger Museum og Stavanger sykehus (som i dag huser fylkeskommunen) er tegnet av Hartvig Sverdrup Echkhoff, og er byens viktigste arkitekt gjennom tidene. Bygningene på den delen av Våland som ble kalt Skjævelandstykket, går også under tilnavnet Stavangers Akropolis. De tre bygningene ble bygget på tross av dårlig økonomi i det som var en fattig by, og nå har en rik by fått en ny mulighet til å revitalisere arkitekt Eckhoffs verk. En form for fysisk samliv mellom teatret og museet og gjerne en annen bruk av Stavanger sykehus enn fylkeskommunale kontorer, vil være en unik forvaltning av arven etter Eckhoff.

Mer fra: Leder