Hilde Karlsen fornekter Høyres profil

DEBATT: Markedsliberalismen må skrotes i møte med samfunnets utfordringer.

Av: Arild Michelsen. Medlem av Stavanger Arbeiderparti.

I et innlegg i RA 11. september viser jeg at det er en klar linje i Høyres profil fram til i dag. Hilde Karlsen angriper dette i et leserinnlegg 18. september. Hun kaller dette «sure oppstøtt» og «fordomsfulle besvergelser». Vel, personangrep får være hennes måte å diskutere på.

Mine hovedpoeng er dette:

1. «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet». Det er ikke mine ord, men historikeren og høyremannen Francis Sejersted sine i «Høyres historie». Riktignok har de av og til forsøkt å folkeliggjøre seg selv og til og med forsøkt seg på å være det nye «arbeiderpartiet», som før valget i 2013, men de faller alltid tilbake til hovedprofilen sin.

2. En aktiv, inngripende stat, med kraftfull «motkonjunkturpolitikk», er klassiske sosialdemokratiske virkemidler. Markedsliberalismen må skrotes i møte med samfunnets utfordringer, bra at også Høyre ser det. Jeg lever greit med at Hilde Karlsen blir forvirret av at jeg skryter av politiske motstandere, når de legger sin hovedideologi til side.

3. Høyre-regjeringens mange Covid-19-tiltak har vært preget av utilstrekkeligheter og sosiale skjevheter. Hilde Karlsen lister opp en rekke tiltak som er vedtatt av Stortinget, med bred oppslutning. At tiltakene ble så bra er i hovedsak opposisjonens fortjeneste, med Ap i spissen, ikke Høyre-regjeringens. 

Hilde Karlsen ser ikke skillelinjer i politikken og jeg vil gi henne rett i at de av og til kan være vanskelige å se i praktisk politikk. Men nå spisser både Høyre og Arbeiderpartiet «profilen» og skillelinjene trer tydelig fram. Vi ser av Høyres programforslag at partiet går tydelig til høyre.

Høyre vil fjerne all formueskatt, de vil kommersialisere/privatisere, i enda større grad, viktige velferdsområder som helse, omsorg, skole og barnehage, de vil kutte i offentlige velferdsordninger og det er forslag om å selge seg ut av Equinor. Altså, enda mer høyrepolitikk.

Arbeiderpartiet går i en annen retning. Satsing på fellesskapsløsninger, offentlige velferdstjenester innen barnehage, skole og eldreomsorg, styrking av sykehusene, satsing på velferdsstaten og en aktiv stat for omstilling av næringslivet. Arbeiderpartiet vil ha bedre løsninger for Norge framover enn det dagens regjering tilbyr. Det går vi til valg på. Det må være en fordel for velgerne at skillelinjene i politikken tydeliggjøres.

Jeg har faktisk ingen fordommer mot Høyre. Jeg er bare uenig i store deler av politikken. Det må være lov. 

En liten sluttreplikk: Det blir nærmest komisk når Hilde Karlsen mener at min bruk av begrepet «Høyres DNA» er «rasemessig» og at Høyre av den grunn skal være preget av «ondskap». Hun viser med det en manglende kunnskap om organisasjonsbegrepet «virksomhets-DNA», eller «Corporate-DNA». Men det kan ikke jeg ta ansvar for.