Debatt

Eldreomsorg: Sammen for verdighet og kvalitet

Eldreomsorgen er en felles utfordring som krever felles innsats.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Som samfunn kan vi måles på hvordan vi tar vare på våre mest utsatte grupper. Det er vår plikt å beskytte eldre innbyggere og sikre deres rettigheter og verdighet. For Venstre er dette en selvfølge. De eldre skal også kunne leve frie og trygge liv.

Det gjøres feil i eldreomsorgen, og årsakene er sammensatte. Noen av årsakene er arbeidsmiljøet, tidspress og nedprioritering av oppgaver som skaper stress blant helsepersonellet. Det kan igjen føre til uverdige forhold. Vi ser at kompetanse er avgjørende for å forhindre slike situasjoner. Derfor må vi sikre at det jobber kvalifiserte fagfolk i eldreomsorgen, som sykepleiere, helsefagarbeidere og ergoterapeuter.

Men, problemene i eldreomsorgen krever mer enn økt bemanning. Vi står overfor en økende eldre befolkning, flere med demens og yngre med store hjelpebehov. Samtidig møter vi utfordringer med mangel på fagfolk, flere eldre i forhold til yrkesaktive, og et press på pårørende. Dette krever omfattende omstillinger og nye tilnærminger.

Heldigvis blir vi flere eldre, og eldre er friskere lengre. Men framover trengs et sterkere tilbud innen alders- og sykehjem. Venstre har i samarbeid med H, Frp, KrF og Pp i vårt alternative Stavanger-budsjett styrket rammen til alders- og sykehjem med 130 millioner de neste fire årene.

Det kommer til å bli langt flere eldre framover, og ikke flere i yrkesaktiv alder. Vi kommer til å gå tom for hender før vi går tom for penger. Allerede ser vi at det begynner å bli mangel på helsepersonell.

Løsningene finnes, og Helsepersonellkommisjonen har pekt på retningen. Som Venstre, tror kommisjonen på optimisme og samarbeid. Vi må gjennomføre tiltakene i rapporten og legge ideologiske stridigheter til side.

Konkurransen om arbeidskraften vil bare øke, derfor må vi skape attraktive vilkår i eldreomsorgen. Turnuser, insitamenter for å beholde ansatte og teknologisk innovasjon kan alle bidra til å forbedre omsorgen. Vi må rett og slett våge å tenke nytt og skape andre løsninger i tillegg til de tradisjonelle sykehjemmene vi har i dag.

Venstre er opptatt av valgfrihet og muligheten til å velge å bo hjemme så lenge man ønsker. Eller til å velge hva slags type botilbud man ønsker når behovet for å flytte til et aldersvennlig hjem melder seg. Derfor vil Venstre legge til rette for flere typer boliger for eldre slik at vi får et langt større spekter av valgmuligheter enn før.

Vi vil også etablere en demenslandsby i Stavanger. Demens rammer personer i alle aldersgrupper. Demens er en kompleks og økende helseutfordring som påvirker millioner av mennesker over hele verden. For å møte behovene til personer som lever med demens, deres pårørende og samfunnet som helhet, har konseptet med en demenslandsby blitt stadig mer populært og anerkjent som en klok tilnærming.

En demenslandsby er et spesialbygget boligområde som er utformet for å gi et trygt, støttende og verdig hjem for mennesker med demens. Dermed vil vi kunne gi skreddersydd omsorg til denne gruppen samtidig som de får trygge omgivelser.

Samtidig må vi omfavne frivillige organisasjoner og pårørende som viktige samarbeidspartnere. De gjør en uvurderlig innsats som vi må verdsette og støtte økonomisk. Vi må også luke bort unødvendige byråkratiske krav som stjeler verdifull tid fra omsorgen.

Vi ser også verdien av ideelle og private aktører som supplement til det offentlige tilbudet. Sammen beriker vi hverandre og stimulerer til innovasjon og utvikling. Det tjener eldreomsorgen, det tjener de eldre på og det tjener samfunnet på.

Eldreomsorgen er en felles utfordring som krever felles innsats. La oss jobbe sammen for verdighet, kvalitet og respekt i eldreomsorgen. Venstre tar utfordringen på alvor, og vi oppfordrer de andre partiene til å gjøre det samme. La oss bygge en eldreomsorg vi kan være stolte av, slik at også eldre kan leve frie og trygge liv.

Mer fra: Debatt