Debatt

Det er folket som har valgt bommene på Nord-Jæren

DEBATT: Det er helt ødeleggende for bompengesaken å stemme på partier som er for økte bompenger, skriver Sandnes Frps Kristoffer H. Nagell-Dahl.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Kristoffer H. Nagell-Dahl, bystyrerepresentant i Sandnes og styremedlem i Rogaland Frp

Blant folk flest er det stor motstand mot at bilistene på Nord-Jæren må betale bompenger bare for å levere barna på trening eller for å komme seg til butikken for å handle.

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

Jeg har snakket med innbyggere som stemmer på for eksempel Høyre, Venstre eller Ap som er helt uenig i de høye bompengetakstene. Av de store partiene med reelt gjennomslag er det bare Fremskrittspartiet som er mot bruk av bompenger og arbeider for at bompengene blir lavest mulig. Vi kan anta at politikerne er i utakt med velgerne i denne saken siden motstanden mot bompenger er stor blant folk og ALLE de andre politiske partiene med reelt gjennomslag utenom Frp er for økt bruk av bompenger.

LES OGSÅ: Snart må du betale rushtidsavgift igjen

Da Frp dannet regjering sammen med Høyre i 2013 hadde Frp mål om å få gjennomslag for minst mulig bompenger. Frp hadde store forhåpninger på at det var mulig å få med iallefall Høyre på betraktelig lavere bompenger. Men Frp undervurderte dessverre hvor mye de andre samarbeidspartiene i regjering elsker bompenger. Men selv om det er bare Frp som har programfestet at veier ikke skal finansieres med bompenger har Frp fått til reduksjoner i bompengesatser over hele landet. På Nord-Jæren har bompengereformen, som ble iverksatt som følge av Frps gjennomslag i regjering, gitt alle bilistene økt rabatt fra 10 til 20 prosent.

LES OGSÅ: – Rushtidsavgiften kan fjernes, men da må det forhandles

I Sandnes er vi i Frp veldig fornøyd med at Frp, Ap og Sp har flertallsvedtak i bystyret om å ikke ønske rushtidsavgift og at ordføreren står på dette vedtaket i forhandlingene med de andre kommunene og fylkeskommunen. I alle år har Frp vært helt alene om å stemme mot alle bompengeprosjekt. Endelig viser folket sin motstand mot bompengene, og jeg vil rette en stor takk til bompengeaksjonsgruppen Bomfritt Jæren – Nok er Nok med Sigurd Sjursen i spissen som gir bommotstanden blant folk et ansikt.

LES OGSÅ: Bompenger: Det er lov å tenke seg om

Trenger vi bompenger i Norge? Nei! Vi trenger ikke bompenger for å finansiere veier og kollektivutbygging i Norge. Norge har en oljeformue på skyhøye 8800 milliarder kroner som øker hvert år. Frp ønsker at vi bruker noe av overskuddet fra oljeindustrien for å investere i samfunnsnyttig infrastruktur.

Statistisk Sentralbyrå har gjort beregninger på at det er mulig å bruke en god del mer oljepenger på veier i Norge uten at det går ut over rentenivået eller kronekurs. Det er også gjort beregninger på at for hver krone vi bruker på motorveier i Norge får samfunnet fire kroner tilbake i besparelser og effektivisering. Når det gjelder miljøhensynet ser vi at bilene blir mer og mer miljøvennlige og flere og flere går over til elbil.

LES OGSÅ: Wirak: – Vi var med på det. Det var en tabbe, men vi må tørre å snu

Hvis du virkelig mener at du er mot bompenger står slaget i valget 9. september. Det er helt ødeleggende for bompengesaken å stemme på partier som er for økte bompenger. For eksempel har Høyre vist at de både i regjering og lokalt ønsker å opprettholde bompengene og også rushtidsavgiften.

Frp jobber hver dag for at bompengeandelen blir så lav som mulig og helst fjernet helt. Frp trenger din stemme slik at vi fortsatt kan jobbe mot den usosiale og dyre måten bompenger er for å finansiere veier i Norge.

LES OGSÅ: Bomringen: Så mye går til drift