ENDRES: Det blir endinger ved Byterminalen. Slik ser Link Arkitektur for seg hvordan det kan bygges. Politikerne behandler saken torsdag.

Bygger nytt i Kongsgata

Fasader beholdes, men Industri Energi skal bygge stort i Kongsgata i Stavanger.

LO-forbundet vil bygge nytt, og har engasjert Link Arkitektur. Kommunalstyret for byutvikling (KBU) behandler saken torsdag.

– Arbeidet med dette prosjektet har vært enormt utfordrende. Området er en av de viktigste innfartsårene til sentrum av Stavanger, sier arkitekt Tone Osen i Link Arkitektur til RA.

Tegl og tre

Fasadene i trehusene i bakken i Kongsgata skal etter planene beholdes, med ett unntak, nummer 54. Link ønsker at det brukes tegl og tre i de nye fasadene.

– Vi foreslår å bruke materialer som harmonerer med trehusene og tidligere murbygg i området, sier Osen.

Gamle og nye bygninger skal knyttes sammen.

– Vi ønsker at det bygges en glassgate mellom bygningene, opplyser Osen.

I hovedsak blir de nye bygningene etter planen nær like høye som dagens trehusbebyggelse. Allerede ombygde Kongsgata 54 skal rives. Totalt får deler av bygget 5 etasjer, men mot Bergelandsgata blir byggehøyden to og en halv etasje.

– Dette gjelder bare nybygget i bakkant, men vi har forsøkt å ta hensyn til Bredegården, sier arkitekten.

Fikk avslag sist

Link anfører at mye av hensikten med prosjektet er å ta vare på og rehabilitere og videreutvikle dagens bevaringsverdige bygninger, og samtidig bygge nytt.  

Politikerne sa nei til et forslag om bygging i området tidligere, men er nå fornøyd med utbyggerne og arkitektenes planer. I dagens planer skal Kongsgata 56 og 58 bevares.

– Det nye prosjektet gir et godt svar på det signalet som lå i kommunalstyrets avslag i juni 2016. Et bynært gateparti fornyes og aktiviseres med en endringsstrategi som bevarer bebyggelsen i front og gir overgangsformer til ny bebyggelse som reiser seg bak, skriver saksbehandlerne.

Politisk støtte

Lederen i KBU, Kari Raustein (Frp), er også fornøyd med planene slik Link Arkitektur har skissert dem nå.

– Utbyggerne har tatt signalene fra oss da vi ga dem avslag under den forrige politiske behandlingen, sier Raustein.

Hun liker prosjektforslaget som nå ligger til politikerne.  

– Dette er veldig, veldig bra. Arkitektene har løst oppgaven på en veldig god måte. Det legges opp til et moderne arbeidsmiljø, samtidig som gamle fasader bevares, sier utvalgslederen.

Byantikvaren positiv

Byantikvaren har også satt «godkjent»-stempel på planene.

– Resultatet i denne saken viser også at det er vel verdt å gå noen ekstra runder i slike saker: Med husrekken som ligger ut mot Kongsgata i dette forslaget, bevarer den sørlige enden av dette vakre og sentrale gateløpet sin karakter. Det har stor verdi for Stavanger sentrums identitet og kan bare applauderes, konkluderer byantikvar Hanne Windsholt