Bommene og byene

LEDER: På Nord-Jæren forhandler fem ordførere direkte med en direktør fra Vegvesenet – som om embetsmannsstaten ikke var noe som ble avleggs i 1884, skriver Bjørn G. Sæbø.

I en fersk meningsmåling utført av Respons Analyse for Aftenbladet, kommer det fram temmelig tydelige skiller i synet på rushtidsavgiften. Mens «bare» 42 prosent av Stavanger-folk vil fjerne rushtidsavgiften, er 59 prosent av Sandnes-innbyggerne for å fjerne avgiften. På motsatt side vil 27 prosent av folk i Stavanger beholde avgiften som i dag og 26 prosent redusere den, mens tallene i Sandnes er henholdsvis 16 og 22 prosent.


Mangt kan sies om slike undersøkelser – for eksempel at det heller ikke er 100 prosent oppslutning om 25 prosent moms på varer og tjenester. Momsen beholdes likevel fordi den bidrar med 23 prosent av statens inntekter og omfordeles til gode formål. En annen opplagthet er at det er lettere å bygge ut et godt kollektivnett i en arealmessig liten by som Stavanger, mens Sandnes’ drøyt 285 kvadratkilometer er langt verre å dekke med offentlige transportmidler. Det er altså ikke vanskelig å forstå sandnesgaukenes motvilje mot rushtidsavgiften. Folk flest i Sandnes har heller ikke begynt å se effekten av bompengene. Buss framstår foreløpig ikke som et reelt alternativ til bilen på reisen til jobb, og rushtidsavgiften oppå det hele er blitt en provokasjon for flertallet.


Byvekstavtalene er stappet med paradokser – som at inntektene svikter når biltrafikken går ned – som igjen er målet med pakkene for å få renere luft og mindre utslipp. I det som bør være en total gjennomgang av byvekstavtalene kan det også tas med den demokratiske disharmonien som ligger i forhandlingsopplegget. På Nord-Jæren forhandler fem ordførere direkte med en direktør fra Vegvesenet – som om embetsmannsstaten ikke var noe som ble avleggs i 1884. I alle andre sammenhenger ville det ha vært en skandale at folkevalgte skal stå skolerett for byråkrater. Byvekstavtalenes elendige konstruksjon, feil og mangler gjør det bare vanskeligere å gi legitimitet til rushtidsavgift og bompenger som av miljøårsaker er nødvendige.