Ap vil opprette offentlige fastlegestillinger

Et pilotprosjekt med offentlig ansettelse kan forhindre fastlege-mangel i Stavanger, mener Ap-duo.

Det renner ikke inn med søknader når Stavanger kommune lyser ut fastlegestillinger. Nå foreslår Aps Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige et pilotprosjekt for å lokke flere fastleger til byen.

– Vi ønsker å lyse ut kommunale fastlegestillinger. Erfaringer viser at nye leger ønsker ordnet arbeidstid, fast lønn og et trygt arbeidsforhold. Det får de ikke i dag, da legene må inn i privat praksis og kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel, men det får legene i offentlige stillinger sier Nessa Nordtun til RA.

– Slipper eget selskap

– Fastlegene slipper kostnadene med å etablere eget selskap, bli arbeidsgiver for sekretærer og sykepleiere. Da er det kommunen som står for dette, forklarer hun videre.

– Vi kan begynne å lyse ut disse stillingene og se om kommunen får bedre respons som andre kommuner har, sier Mossige.

Ap-duoen er inspirert av erfaringer fra Bodø og  flere kommuner i Hordaland. Etter at Bodø kommune lyste ut en ledig kommunal fastlegestilling ved Havna legesenter har de nesten doblet antall søkere, skrev NRK i januar. Prosjektet startet først opp i Masfjorden kommune.

Usikkert om kostnader

Hvor mye ordningen vil koste er usikkert.

– Det blir dyrere for kommunen å ansette selv, enn at private driver som fastlege. Men det er nettopp fordi det er ulike måter å gjøre dette på, at vi vil ha en vurdering på dette, inkludert hva kostnaden vil bli for Stavanger, som et tiltak for å løse det som vi vil for all del unngå kan bli en fastlegekrise, sier Dag Mossige.

Helsesjefen i Stavanger: – Interessant

Helsesjef Tord Haaland synes Ap-utspillet er «absolutt interessant», og at det er mange måter å organiserer et slikt prosjekt.

– Et alternativ er at fastlønnede går inn i eksisterende legesentre. Et annet er at man oppretter kommunale legesentre. Her er utfordringen at man får mange nye leger, og ikke nok erfarne leger, sier Haaland.
I dag er det 109 fastleger i Stavanger, og ennå ingen krise.

– Overkapasiteten er på et par prosent, men vi vil høyere overskudd for å sikre at flere får den fastlegen de ønsker, sier helsesjef Tord Haaland, som sier kommunen er «på ballen» når det gjelder å rekruttere nok fastleger.

– Stavanger var tidlig på ballen og er proaktive mot turnusleger og nye leger som har praksis. Vi prøver å gjøre det lettere for dem å bli i Stavanger, sier han.

Kåre Reiten: – Dette må løses sentralt

Leder for kommunalstyret for levekår og fastlege Kåre Reiten (H) er positiv til løsninger lokalt, men påpeker at det er sentralt hold som må redde fastlegeordningen.

Kåre ReitenFastlege og politiker Kåre Reiten.

– Fastlegene har fått altfor mye å gjøre. Snittuken er 55 arbeidstimer. Over tid har fastlegene fått flere arbeidsoppgaver, uten flere ressurser. Flere slutter og rekrutteringen er nesten fraværende, sier Kåre Reiten. Han er både er fastlege og Høyre-politiker, men understerker at han i denne saken uttaler seg som fastlege.

– Det er positivt at Mossige og Nessa Nordtun ser på mulige løsninger. Og det kan være en lokalt løsning på kort sikt, men det viktigste er det arbeidet som foregår sentralt og det kommende statsbudsjettet, sier Reiten.