Annonse
Rune Ellefsen (bildet) er en av de dømte pelsdyraktivistene. Her er han utenfor Stavanger Tinghus like før rettsaken mot aktivistene i lagmannsretten.

Aktivister dropper pelsdyranke

– At vi ikke anker, betyr på ingen måte at vi aksepterer dommen, sier Rune Ellefsen, en av de dømte aktivistene.

Annonse
Rogalandsavis

De fire aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet brøt seg inn i bondens minkfarm og må ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett både dekke pelsdyrbondens sakskostnader og utgiftene bonden hadde med å sjekke dyrene for smitte etter det uønskede besøket.

Ingen aksept av dommen

Nå har aktivistene bestemt seg for å ikke anke dommen, skriver Nationen. Ifølge en av de dømte aktivistene, Rune Ellefsen, er årsaken at en anke vil koste penger de kan bruke mer fornuftig til annet dyrevernsarbeid.

– Det er altså praktiske og prinsipielle vurderinger som ligger bak vurderingen om å ikke anke. At vi ikke anker, betyr på ingen måte at vi aksepterer dommen, sier Ellefsen til avisen.

Fornøyd med rettskraftig dom

Aktivistene har klart å samle inn nok penger til å kunne dekke erstatningsbeløpet.

Informasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag er svært fornøyd med at de nå har en rettskraftig dom.

– Det er ulovlig å bryte seg inn i norske pelsdyrgårder. Det aktivistene gjorde, ble ikke regnet som nødrett, og det var ingen forhold på gården som tilsa at de kunne bruke nødretten, sier Wormdahl til Nationen.

Annonse