Roganytt

Irritert mann kastet kopp i hodet på kona

Ville at hun skulle gå hjem.

Den 48 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. september i fjor, omkring klokken 11.15, kastet han en kopp i hodet på kona, slik at hun ble påført et kutt som måtte sys med fire sting.

Hendelsen fant sted på mannens arbeidsplass på Jæren. 48-åringen forklarte at det i forkant av episoden hadde vært en verbal krangel mellom ham og hans kone. Han forklarte at krangelen hadde vart lenge, og at han ønsket at hun skulle gå hjem. På et tidspunkt forklarte han at han mistet beherskelsen og kastet en kopp mot henne. Han forklarte at han siktet mot beina hennes, men fordi hun bøyde seg ned traff han henne i hodet.

Retten viste også til at det var opptak fra kameraovervåking på stedet.

«På bakgrunn av tiltaltes egen forklaring og bildeopptaket fra kameraovervåkingen finner retten det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Retten finner det også klart at tiltalte kastet koppen med vilje mot sin kone», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han hadde påført sin kone en kroppsskade.

«I skjerpende retning vektlegger retten at volden er begått mot sin egen kone, samt at handlingen også har et stort skadepotensial. Tiltalte har i retten erkjent straffskyld. Retten tillegger dette liten vekt i denne saken, hvor det er videofilm av hendelsen. Tilståelsen har således ikke betydning for sakens oppklaring. Det er likevel viktig av hensyn til den fornærmede at tiltalte erkjenner at han har gjort noe straffbart mot henne», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 90 dager og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.


Mer fra Dagsavisen