Roganytt

Dagligvarebutikk slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det var Skatteetaten som begjærte at en kvinne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 199.104 kroner i skyldig moms i forbindelse med at kvinne har drevet en dagligvarebutikk i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det ovennevnte beløpet. Skyldneren opplyste at hun ikke hadde eiendeler til dekning av saksøkers krav. Virksomheten er per i dag igangværende. Skyldneren ønsket ikke at konkurs skulle åpnes. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for», heter det i kjennelsen.

Kvinnen ga i retten uttrykk for at hun ønsket en nedbetalingsavtale, men dette ble ikke godtatt av Skatteetaten.

Retten viste til at det tidligere i år er holdt utleggsforretning mot henne med intet til utlegg.

«Selv om det har gått noen tid siden utleggsforretningen, finner retten på bakgrunn av opplysningene i rettsmøtet at skyldners økonomiske situasjon ikke har endret seg siden den gang. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. oktober.