Roganytt

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke gjøre opp gjelden som var på 2,8 millioner kroner.

Det var firmaet Lara AS som tirsdag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Lara AS er det juridiske navnet bak Big Horn Steak House Sandnes som har holdt i Vågsgata.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2,8 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 25.000 kroner. Spisestedet har hatt 12 ansatte.

Restauranten omsatte i 2019 for 13,8 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 300.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. mai.

Nyeste fra Dagsavisen.no: