Roganytt

Utested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Borg Investment AS som onsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Borg Investment AS er navnet bak karaokestedet Bakgården som har holdt til i Olav Kyrres gate 1 i Sandnes.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner. Utestedet har hatt åtte ansatte.

Borg Investment AS omsatte for 2,5 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 81.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. april.

Nyeste fra Dagsavisen.no: