Nyheter

Flere på AAP: – 43 prosent har psykiske lidelser

Det har vært en økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Rogaland.

Ved utgangen av 4. kvartal 2022 mottok 12 353 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) i Rogaland. Sammenlignet med samme kvartal i 2021 er dette en økning på 952 personer, og en oppgang på 220 personer fra forrige kvartal. Det melder Nav Rogaland i en pressemelding.

Økningen fra desember 2021 tilsvarer en økning på 8,4 prosent. Antallet AAP-mottakere utgjør nå 4,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Dette er på samme nivå som for landet.

–  Økningen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har blant annet sammenheng med endringer i regelverket, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 29 prosent.

2 617 personer i aldersgruppen 18 til 29 år mottar AAP, og utgjør 3,6 av befolkningen blant de mellom 18 og 29 år. Snittet for landet er på 3,4 prosent. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 73 prosent av mottakerne.

–  Blant de unge har andelen med psykiske lidelser økt gradvis de siste årene. Dette gjelder både for landet og for Rogaland, sier Haftorsen.

Ønsker mer samarbeid

Blant de som mottar AAP er det flere som har et ønske om å jobbe. Flere av disse sitter på kompetanse som er etterspurt i dagens arbeidsmarked, og vi ser også at flere går i jobb, påpekes det i pressemeldingen.

– Den høye etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet gir også gode muligheter for de med ulike helseutfordringer. Vi i Nav jobber tett sammen med bedrifter i Rogaland for å tilrettelegge for de med ulike helseutfordringer, og vi ønsker å samarbeide med enda flere, sier Haftorsen.

Forskjeller mellom kommunene

Sandnes, Gjesdal, Bokn og Karmøy har høyest andel AAP-mottakere med 4,6 prosent. Haugesund og Strand har 4,5 prosent. Av de store kommunene har Stavanger og Sola lavest andel med henholdsvis 3,4 og 3,1 prosent. Lavest i fylket har Utsira med 1,5 prosent, bak Hjelmeland på 1,9 prosent.

---

Fakta om AAP

  • AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra Nav.
  • Målet er at du sammen med Nav skal avklare mulighetene dine for å beholde eller komme i arbeid. Du bidrar til å nå det målet ved å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner eller tilegne deg ny kompetanse.
  • Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid.
  • Du må søke om AAP for å få vurdert om du har rett til dette. Du kan tidligst få utbetalt AAP fra og med den dagen du søker.
  • Det er ikke et krav at du har mottatt sykepenger før du søker om AAP. Hvis du mottar sykepenger for en deltidsstilling på inntil 60 prosent, kan du ha rett på både sykepenger og reduserte AAP.

Kilde: Nav

---


Mer fra Dagsavisen