Leder

Hvem er det sin kultur-tur?

Mens Akropolisvisjonen knas og kuttes, må smarte kulturhjerner komme med argumentene som sikrer de statlige milliardene.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Samlokaliseringen mellom Rogaland Teater og Stavanger Museum er ute på stadig nye runder om hva som er mulig og umulig. Den nyansatte byarkitekten Henrik Lundberg har kastet inn nye argumenter – som at den gamle museumsbygningen risikerer å bli bygget inne og at museumsparken og trær forsvinner. Og hvorfor ikke bruke Sykehusparken til fellesformål for Stavanger Museum og Arkeologisk Museum? Til Aftenbladet sier Lundberg at han vil gi arkitektene mest mulig handlingsrom før arkitektkonkurransen starter senere i år. Arkitekter og planleggere har nøtter å knekke før Akropolisvisjonen, Eckhoffhøyden eller hva det nå skal kalles, blir i nærheten av realiserbart. Mens vi venter må politikere på lokalt og nasjonalt plan bygge strategier og allianser. Hvorfor er det absolutt Stavangers tur til å få minst 1 milliard statlige kroner til kulturbygg?

LES OGSÅ: Januareffekten merkes på treningssentrene

«Dæm ainneran fikk! Ka med OSS? er ikke et argument», skriver redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt. Den tidligere stortingsrepresentanten for SV kjenner politikkens og byråkratiets tankegang så godt at frasen «nå er det Trondheims tur» blir møtt med tomme blikk fra finanspolitikere og departementsbyråkrater. Bytt gjerne ut Trondheim med Stavanger og innse at hvem sin tur blir et sutre-argument. Det vil alltid være Oslos tur fordi byen har sine hovedstadsfunksjoner. Resten av landet må argumentere ut fra sine nasjonale og regionale funksjoner. Det kan være surt for trønderne som ikke har fått noe særlig å bygge kulturhus for siden Olavshallen ble reist for 40 år siden. Samme trønderske institusjon har regnet ut at Trøndelag har fått 52,3 millioner siden 2012 mens Vestland fylke har fått tilsagn om 1150 millioner i samme periode.

Det er med andre ord Stavangers tur like lite/mye som det er Bergens tur til å få statlige kulturkroner til tomilliardersbygningen som planlegges ved Grieghallen. Samtidig har regjeringen sagt at Oslo og Bergen har fått så mye av den samlede kulturpotten, at pengene snart må gå til den tredje største og fjerde største byen i landet. Ikke fordi det er deres tur, men fordi disse byene har viktige funksjoner både for eget omland og nasjonen. Rogaland Teater er blant landets mest nyskapende, samtidig som Barne- og ungdomsteatret gjør institusjonen til en talentfabrikk norsk teater og film har stor nytte av. Stavanger Museum er til de grader vitalisert under MUST-paraplyen, og er blitt en kulturinstitusjon som greier å binde flere elementer fra lokalhistorien sammen – som museet på Våland, det maritime museet og ikke minst IDDIS-museet i Gamle Stavanger.

For 20 år siden greide Kristiansand og Stavanger å samordne seg såpass at det kom på plass statlige bidrag til både Kilden og Stavanger konserthus. En stavangersk-trøndersk allianse for å argumentere for kulturfunksjonene i de to byene, kan gjøre et større inntrykk på «de i Oslo» enn at trøndere og siddiser hver for seg roper at det er vår tur nå.

LES OGSÅ: Hold på flosshatten, Bastiansen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Leder