Debatt

Aps landeveisrøveri setter nye rekorder

Stavanger Frp vil avvikle bompenger på offentlige veier og jobbe for at bilister ikke blir straffet for å velge bilen som transportmiddel for å få hverdagen til å gå rundt.

NRK melder at det er folk som bor i Stavanger og Oslo som betaler mest bompenger i måneden. Tall fra Ferde viser at siddiser i snitt betaler 500 i bompenger, hver eneste måned. Rogaland er helt i toppen på fylkesnivå. Likevel valgte Ap-styrte Rogaland fylkeskommune nylig å øke bompengetaksten. På toppen av dette ser vi at Rogaland blir nedprioritert gang på gang av Ap-regjeringen. Det er usosialt og dyrt for innbyggerne våre.

NAF melder at kr 12.700.000.000 kroner ble krevd inn i bompenger i Norge i 2022 – det er ny rekord. Trolig vil rekorden bli slått i 2023 med solid margin. Det er oppsiktsvekkende når vi vet at Stavangers innbyggere sine lommebøker hver måned tømmes for å betale høye strømregninger, økte renter på lån, halvårlige regninger på eiendomsskatt og ikke minst moms på stadig dyrere matvarer.

Stavanger Frp vil avvikle bompenger på offentlige veier og jobbe for at bilister ikke blir straffet for å velge bilen som transportmiddel for å få hverdagen til å gå rundt. Staten må ta ansvaret for veibyggingen og finansieringen. Når statens samlede inntekter for 2023 ifølge finansdepartementet beregnes til 2875 milliarder kroner – er det mulig.

I Rogaland er bompengenivået for høyt og bilistene får for lite tilbake for det som betales inn. Det er urettferdig og må stanses. Allerede betales det for mye i skatt og avgifter. Bompenger skal ikke være en hvilepute for politikere som ikke vil, eller klarer å prioritere skattebetalernes penger.

På toppen av det hele har Vegdirektoratet gitt bompengeselskapene rett til å kreve inn et månedlig administrasjonsgebyr som vil koste bilistene 200 millioner i året. Dette er penger som heller skulle ha blitt brukt på å nedbetale bompengegjeld eller gått til samferdselstiltak.

Det er mulig å si nei til bompenger. Nylig så vi hvordan Karmøy kommune sa nei til Haugalandspakken. Men det krever sin politiker som tør å stå opp for innbyggerne og ikke godta usosiale og dyre løsninger fra stat og fylkeskommunen.

Mer fra Dagsavisen