Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge presenterte torsdag boligprisstatistikk for mars 2018.

Sterk boligprisvekst i Oslo uroer bransjen

Kraftig boligprisvekst i Oslo uroer Eiendom Norge, som minner om at renten er på vei opp. I andre storbyer er boligprisutviklingen langt mer moderat.

Ferske tall viste torsdag et markant trendskift i Oslo fra siste kvartal i fjor til førte kvartal i år. På landsbasis økte boligprisene bare med 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner i mars, men i hovedstaden steg prisene med 1,7 prosent.

En ny periode med kraftig prisvekst i Oslo vil definitivt være uheldig, mener administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Prisvekst betyr også gjeldsvekst. Vi er på et høyt gjeldsnivå i husholdningene i Norge sammenlignet med nesten ethvert europeisk land, sier han til NTB.

Les også: Kan bli slutt på «hyblifisering»

Torsdag viste tall fra Statistisk sentralbyrå at tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var på 6,0 prosent.

Rentedopet

Dreyer er usikker på om nordmenn flest har tatt innover seg at styringsrenten snart er på vei opp, noe som også vil gi høyere boligrenter.

– Jeg tror nok at mange nordmenn fortsatt er litt rentedopet, sier Dreyer, og legger til:

– Den lønnsveksten vi har hatt de siste 10–15 årene og de rekordlave rentene, gjør at vi har bedre råd enn noensinne. Veldig mange har vanskelig for å se for seg effekten av renteøkninger, men mange vil nok merke det ganske raskt når renten er på vei opp.

Også administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, er på kort sikt bekymret for at prisene i Oslo kan skyte fart mer enn ønsket.

– De aller fleste av oss er tjent med et forutsigbart boligmarked uten de store svingningene ettersom dette både påvirker vår daglige situasjon og våre planer for framtiden, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

15.000 mer i 2021

Torsdagens tall bekrefter ifølge Nordea Markets antakelsen om at nedturen i det norske boligmarkedet er over, noe som styrker storbanken i troen på at Norges Bank øker renten i september.

Sentralbankens prognose viser at renten på et boliglån mindre enn tre år fram i tid vil ligge rundt 4 prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag. I så fall vil rentekostnadene øke med 15.000 kroner for hver million man har i lån, viste et regnestykke fra forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 i mars.

Tallene er basert på at lånebeløpet er det samme ved utgangen av 2021 som i dag og tar ikke hensyn til rentefradrag og inflasjon. Effekten av rentefradraget på 23 prosent vil øke noe når rentekostnadene stiger.

Les også: Utleieregler kan bli strammet inn

Fall stoppet opp

Eiendom Norges tall viser at boligprisene på landsbasis nominelt steg med 0,5 prosent i mars. Prisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Utviklingen bekrefter at boligprisfallet som preget markedet gjennom fjoråret, har stoppet opp i store deler av landet.

I mars ble det solgt 6.632 boliger her i landet. Det er 18,1 prosent færre enn i samme måned i fjor, da påsken var i april.

Det ble lagt ut 7.731 boliger for salg i mars. Det er en nedgang på 20,7 prosent fra samme måned i fjor.

– Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene, sier Dreyer.

I øvrige storbyer viser tallene at markedet utviklet seg langt mer moderat enn i Oslo.

I Bergen gikk prisene ned med 0,2 prosent, mens i Stavanger sank prisene med 0,9 prosent. Boliger i Trondheim har steget med 0,9 prosent i pris. Svakest var utviklingen i Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent. (DNB)

Les også: – Kan avslå ombygging av leiligheter