Snart slutt for bot og bedring

Siden midt på 1800-tallet har kriminelle gjort bot og bedring til samfunnet og Gud på «Botsen». Men neste sommer er det slutt. – Vemodig, sier Olsenbanden-regissør Knut Bohwim.

Botsfengselet er vedtatt nedlagt fra neste sommer, og dagens 172 soningsplasser overflyttes til Eidsberg og Ullersmo.

Fredet

Spørsmålet er hva de fredede byggene skal brukes til når siste fange er ute?

– Min personlige oppfatning er at det fortsatt bør være et fengsel. Jeg kan ikke se for meg en annen bruk av disse byggene, sier fengselsleder Øyvind Alnæs til Dagsavisen.

I går var han guide da Dagsavisen var med på en omvisning i det gamle fengselet, der Egon Olsen i Olsenbanden alltid kom ut, gikk vi inn, og møtte strenge sikkerhetstiltak. Mobiltelefon, nøkler og skarpe gjenstander måtte bli igjen før vi kom oss videre, via besøksavdelingen og inn til sentralblokken.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Renselse

I 1837 forsto regjeringen i Norge at det ikke nyttet å fortsette med «tugthusprisnsippet», fengselsstraff kombinert med tungt tvangsarbeid. Straffelovskommisjonen anbefalte bygging av et botsfengsel, etter Philadelphia-modellens prinsipper. Modellen var basert på klosterets idé, renselse gjennom bot, bønn og total isolasjon.

Stortinget bevilget midler, og i 1851 ble Botsfengselet i Christiania tatt i bruk.

I dag, 165 år senere, er fengselet fortsatt i bruk og er Norges eldste fengsel.

– Dette var et topp moderne fengsel da det var nytt i 1851. I dag bygger vi etter helt andre standarder, sier fengselslederen.

Noen trapper opp ligger seks besøksrom i en korridor. Noen få leker og en barnebok vitner om et forsøk på få fram noe annet enn alvor. Andre igjen må nøye seg å møte de besøkende på andre siden av en glassvegg.

Byantikvaren: – Kult med hotell

Sentralblokken er slik vi ofte har sett på film. En stor og åpen hall over flere etasjer, hvor cellene ligger på rekke og rad.

– Nå er det gjort store forandringer her siden fengselet ble bygd, men fra den lille plattformen du ser i andre etasje, hadde vokterne utsikt til alle cellene i alle etasjer, forteller fengselslederen og peker.

Inne på C-3, «TOG-avdelingen», ligger cellene på rekke og rad. Et vindu med gitter, en seng, et skap med noe klær, en vask, en korktavle hvor familiebilder er stiftet opp, en liten TV, og et askebeger hvor en gulnet, sur sneip med Rød Mix gjør sitt siste trekk.

Byhistorie: Veien fra tvangsskole til Botsen

Gjengangere

Et skarpt smell i stål når døra lukkes, forteller at dette ikke er en vanlig bolig.

Dette er et sted for bot og bedring.

– «TOG» betyr Tiltak Overfor Gjengangere, og er et tilbud til gjengangere som er motivert for å gjøre noe med livet sitt, sier fengselslederen videre.

– Vi har plass til 172 soningsfanger, og vi er fullbelagt. De fleste her soner dommer mellom tre måneder og halvannet år, sier Øyvind Alnæs.

Snart slutt

Men neste sommer er det slutt på mer enn 165 års kontinuerlig drift.

– Hva bør lokalene brukes til når siste fange er ute?

– Det er et vanskelig spørsmål. Dette er en fantastisk bygning og tomt, midt i byen. Samtidig er det store utfordringer knyttet til fredning og teknisk standard. Vi bør ha en åpen prosess og få gode ideer på hva dette kan brukes til. Og se hva det er realisme i, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen til Dagsavisen.

– Hotell er noe av det første folk nevner. Vi har sett flere steder ute i verden hvor gamle fengsler, med stort hell, er gjort om til hoteller, sier han.

Olsenbanden-Bohwim: – Vemodig

«Botsen» ble allemannseie i Norge gjennom 14 filmer om Olsenbanden fra 1969 til 1999. De fleste flmene åpnet med at Egon Olsen (Arve Opsahl) kommer ut porten ved Botsfengselet mens Benny (Sverre Holm), Kjell (Carsten Byhring) – og gjerne også sistnevntes sønn Basse (Pål Johannessen) –  står med flagg og mottar bandelederen utenfor. Avslutningsscenen var gjerne Egon som forsvant inn på «Botsen» igjen.

Olsenbanden-regissør Knut Bohwim (84) forteller at de hadde full fortsåelse med fengselsledelsen og fikk filme fritt.

– Hva tenker du om at fengselet nå skal legges det?

– Ja, jeg synes det er vemodig, og jeg håper ikke de lar det stå tomt der nede. Men det hadde vært enda verre om de skulle rive det, sier Bohwim.

– Jeg skjønner ikke helt hva de skal ha der. Det er nesten så en skulle ønske en kunne benytte Botsen til å lage film.

– Eller barnehage?

– Hehe, ja, oppvokst på Botsen.

– Hva med museum?

– Det kunne man jo tenke seg. Men det ligger jo rett ved politihuset, så det er vel natulig at det blir brukt til noe som har med det å gjøre, avslutter Olsenbanden-regissøren.

 

3 om framtida for «Botsen»


Anita Skorgan

– Jeg har ikke vært på Botsen, så det er vanskelig å si i og med at lokalet i seg selv er avgjørende i forhold til hva det kan brukes til. Men hva med å lage mange skikkelig fine omsorgsboliger? Det er skrikende mangel på boliger for funksjonshemmede i denne byen. Og så lage en fin og ikke for stor konsertscene midt i det hele hvor det kan skje hyggelige ting. Det er ekstra positivt når man kan legge til rette for naturlige og kulturelle møteplasser.

Erling Fossen, urbanist

– Beliggenheten tilsier at det blir et samfunnshus. Det man drømmer om, er å lage et «open data-house», hvor alt det som foregår digitalt i byen kommer til syne, og hvem som helst kan bruke det til beste for byens utvikling. Det bør brukes for hele byen, ikke bare bydelen. Jeg synes ikke hotell er ikke noen god ide. Cellestrukturen er ikke interessant nok til å gjøre hotell av stedet, og jeg synes ikke historien til Botsen er spesiell nok.

Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere kinodirektør

– Svømme­anlegg, ikke badeland men svømmehall.  Det kunne vært noe, siden det er mangel på svømmeanlegg i Oslo. I gamle dager ville andre foreslå kino der. De gamle cellene kunne blitt et hotell hvor man kunne søke stillhet og ro.

Les debatt: Derfor bør fengselsmurene ned