STORT: Inngangspartiet i avdeling A, «Botsen» i Oslo fengsel på Grønland er fra 1851. Fengselet legger beslag på 97 mål sentralt i Oslo.FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Riv fengselsmurene!

Det er på tide å gjøre alvor av de mangeårige planene om å flytte Oslo fengsel ut av bykjernen.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Hans Christian Lillehagen, tidl. BU-leder Bydel Gamle Oslo, og Grete Haugdal, tidl. nestleder i Oslo Arbeiderparti.

 

Murer med piggtråd deler Bydel Gamle Oslo i to og fengselsområdet ligger som en betongørken i hjertet av byen. Vi sier som president Ronald Reagan før Berlinmuren falt: Tear this wall down, Mr Anundsen!

Hver dag går tusener av folk forbi og rundt fengselsmurene som ligger midt i byen. Blant dem er mange barn på vei til eller fra skolen. Nå ligger området skyggelagt og føles ikke spesielt trygt. Det er på tide å gjøre alvor av de mangeårige planene om å flytte Oslo fengsel ut av bykjernen.

Det er flere grunner til det:

Tilgang til verdifulle arealer i et viktig sentrumsområde. I indre by kan et areal på hele 97 mål som nå ligger innenfor murene bli tilgjengelig til bruk for de mange. Det er plass til hotell, barnehage, skole, kultur og restauranter. Med et stadig større press på ledige kvadratmeter, der det meste brukes til bolig, er det nå behov for at det offentlige gir plass til de frie kreftene i en bydel i sterk vekst. Skulpturparken på Klosterenga har av mange blitt kalt østkantens vigelandspark. Den må gis plass til å bli den parken den er ment å være og bli selve limet i foredling av området som friområde. Det er umulig å gjøre det med en lukket anstalt som fengselet er i dag. Fengselet står som en ensom mastodont i en levende bydel, uten funksjon og som et stort hinder for utvikling.

Næringsutvikling. Det trengs flere typer arbeidsplasser i sentrum. Hotell med cellerom, herberge for ryggsekkturister og restauranter kan være noe av det naturlige tilfanget i indre by. I tillegg kan oppstartsbedrifter og kultur gå hånd i hånd, skape innovasjon og nye arbeidsplasser for framtida. På området hvor det har vært fengsel var det i sin tid blant annet et bryggeri. Det skulle ikke være noe i veien for å brygge en egen Botsen-bayer, eller Tøyen-cola for den sagt skyld. Eller hva med kombinert NRK, kulturhus, kafé og grøntdrag? La de gode ideene strømme!

Kultur og frivillighet. Frivillige organisasjoner i Oslo bør få bedre rammer og betingelser. Det er mulig å stimulere frivilligheten, gi rom for deltakelse og inkludering. En høy andel barn og unge vokser opp i dette området av Oslo. Bydelen skal vokse med 20.000 mennesker de neste 15 årene, og i et byutviklingsperspektiv er det viktig å tenke langt fram. Det vil bli enda viktigere å skape gode møteplasser som også gir attraktiv bokvalitet. Derfor bør fengselsmurene ned.

Nye arbeidsplasser. Et moderne fengsel trengs for Oslo, men ikke midt i byen. Et nytt fengsel trenger plass, skikkelige forhold og god sikring. Det kan skape nye, attraktive arbeidsplasser et annet sted i Oslo. Dette er arbeidsplasser vi vil savne i indre øst, men her vil også bli muligheter for nye. Problemet i indre by er mangel på oaser slik Oslo fengsel kunne blitt. Den gang fengselet ble oppført lå det utenfor byen. Nå er det på tide å søke nye muligheter i Oslos randsone fordi vi trenger plassen i sentrum.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ønsket om alternativ bruk av fengselsområdet har levd i Oslo i flere tiår. Senest i 2009 gikk et flertall i Oslo bystyre inn for å flytte fengselet etter et forslag fra Arbeiderpartiet. Nå som avdeling A legges ned, håper vi regjeringen og justisminister Anders Anundsen finner en løsning som frigjør området for byens befolkning. Det finnes tusen muligheter for området og bygningene som samtidig ivaretar det verneverdige. Det viktigste er at området vurderes samlet og at lokalmiljøet høres. Detta blir helmaks!