Raymond Johansen får siste ordet i varslingssaken mot Thorkildsen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal håndtere og konkludere i den alvorlige varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

 

Tirsdag ettermiddag sendte byrådsleder Raymond Johansen ut en pressemelding om den videre gangen i varslingssaken mot Inga Marte Thorkildsen.

«I Oslo kommunes parlamentariske system er det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet. Derfor er det byrådsleder som bør konkludere i et varsel som omhandler påstander som er rettet mot en byråd», står det i pressemeldingen. 

– Jeg har derfor kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, sier byrådsleder Raymond Johansen videre.

Les også: Ledere i Utdanningsetaten med kraftig kritikk i varsel mot byråd Inga Marte Thorkildsen

Mottok varsel

Tirsdag 11. september mottok det kommunale varslingsmottaket i Oslo kommune et varsel mot Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, fra flere direktører i ledergruppa rundt utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Byrådens oppførsel mot ansatte i kommunen var «skremmende», «nedverdigende» og «ydmykende», het det.

– Når Oslo kommune mottar et varsel fra eller om en ansatt i kommunen behandles dette enten av lokalt eller sentralt varslingsråd. Oslo kommune kjenner imidlertid ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, sier byrådsleder Johansen om den videre håndteringen av saken.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Beslutningen sto fast

Slik Dagsavisen avslørte torsdag 13. september, ble Astrid Søgnen torsdag 6. september - dagen før varslingen mot skolebyråd Thorkildsen, informert av sin overordnede, kommunaldirektør Bente T. Fagerli, om at hun ikke lenger er ønsket i stillingen som øverste sjef for Osloskolen når hun går av med pensjon i november. Søgnen har vært skolesjef i hovedstaden siden 2000. Beskjeden kom etter en lang strid med øverste politiske ledelse.

Dagen etter møtte Søgnen byrådsleder Raymond Johansen (Ap). I møtet skal skoledirektøren ha klaget på måten skolebyråd Inga Marte Thorkildsen driver politisk lederskap på. Søgnen skal også ha bedt byrådsleder Johansen bidra til å omgjøre beslutningen om at hun skal måtte fratre sin stilling som direktør for Utdanningsetaten etter fylte 67 å. I møtet skal Johansen på sin side ha sagt at beslutningen stod fast, og at han har tillit til sin byråd for oppvekst og kunnskap.

Les også: Thorkildsen: Vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten i flere år

Vil til bunns

Samme kveld varsles det fra flere i etatens ledergruppe til det anonyme varslingsmottaket for Oslo kommune, som fysisk er plassert i Vika.

Tirsdag 11. september nådde varselet mot Thorkildsen det kommunale varslingsmottaket i Oslo rådhus. Allerede klokken 22.06 samme kveld sendte Aftenposten ut nyhetsvarsel om Thorkildsen-saken. Onsdag 12. september slo Aftenposten stort opp varselet under tittelen; «Varslere om Oslos skolebyråds oppførsel: Skremmende. Nedverdigende. Ydmykende». 

Nå vil Raymond Johansen komme til bunns varslingssaken.

Av hensyn til alle involverte ønsker jeg en grundig, men effektiv prosess. Jeg tar derfor initiativ til at påstandene i varselet undersøkes, og det vil bli igangsatt et arbeid med en faktainnsamling for å få et godt beslutningsgrunnlag, sier Johansen i pressemeldingen.

 Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier han videre.

Les også: Høyre krever at Thorkildsen dokumenterer samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten