Politikk

MDG mener Oslofjorden er verst i Norge - Nå får fjorden 5,5 millioner

Pengene skal brukes til å forbedre vannkvaliteten og naturmangfoldet. MDGs Rasmus Hansson mener regjeringen ikke har skjønt alvoret.

I sommer kritiserte Miljøpartiet De Grønne (MDG) regjeringen for manglende ivaretakelse av Oslofjorden. Ifølge MDG er det trolig ingen fjord i Norge som har opplevd et større fall i naturmangfold enn Oslofjorden.

– Oslofjorden er et økosystem som er i ferd med å kollapse. Det finnes omtrent ikke noe liv under vann lenger, sa MDGs stortingsrepresentant og biolog Rasmus Hansson i sommer.

Nå setter regjeringen av 5,5 millioner i statsbudsjettet for 2022, til tiltak for bedre vannkvalitet og økt naturmangfold.

– 5,5 millioner til å fikse Norges største økosystems sammenbrudd er en god illustrasjon på at Solberg-regjeringen fortsatt ikke prioriter norsk natur. De har ikke skjønt alvoret. Selv om Solberg har forpliktet seg ganske kraftig ti både vern av naturmangfold, og vern av hav internasjonalt, sier MDGs stortingsrepresentant fra Oslo, og biolog Rasmus Hansson.

Oslofjordens komplekse økosystem er i ferd med å bryte sammen på grunn med en stabel med uholdbar påvirkning over veldig lang tid, ifølge Hansson.

– Problemene er store og komplekse, og 5 millioner er et piss i fjorden sammenlignet med omfanget av problemet.

Rasmus Hansson har tidligere sittet på Stortinget for MDG. I år vil han på tinget igjen, denne gangen som andrekandidat i Oslo. MDG er avhengige av et svært godt valg i hovedstaden for å klare å løfte seg over sperregrensa nasjonalt.

Svært alvorlig

– Regjeringen vil legge til rette for en ren, rik og tilgjengelig Oslofjord. Nå er miljøtilstanden i Oslofjorden svært alvorlig. Torsken er nesten borte, tareskogene forsvinner og ærfuglen dør. Derfor er det helt avgjørende å gjennomføre omfattende miljøtiltak for fjorden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

Oslofjorden får til sammen 10 millioner – Slik skal de brukes:

  • 5,5 millioner kroner til tiltak for bedre vannkvalitet og økt naturmangfold.
  • 3 millioner kroner skal gå til en ordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden for å bedre tilgangen til strandsonen.
  • 1,5 millioner kroner skal gå til å opprette et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.

Noen av de viktigste miljøtiltakene er å redusere utslipp av næringssalter, jordpartikler, miljøgifter og annen forurensning fra avløp og jordbruksarealer, skriver regjeringen i en pressemeldingen.

Det kommer også tiltak for å ivareta sårbare arter og naturområder, restaurere naturverdier og fjerne fremmede arter som stillehavsøsters.

Problematisk jordbruk

Det største problemet er sannsynligvis avrenning fra jordbruket på hele Østlandet, ifølge Rasmus Hansson.

Selv om regjeringen har løftet fram tiltak for å redusere utslipp fra jordbruket i forslaget, mener Hansson at pengene som er satt av vitner om lite realisme.

– Her kreves det mange tiltak og nye reguleringer. Sannsynligvis trengs det støtte til omlegging av drift til tusenvis av bønner på Østlandet. Renseanlegg rundt Oslofjorden må oppgraderes, og de utgiftene er helt sikkert i milliardklassen, sier Hansson.

Etter at den avtroppende Solberg-regjeringen la fram sitt statsbudsjett tirsdag, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet mulighet til å komme med endringer fram til november. I løpet av desember må endringene være lagt inn, og statsbudsjettet stemmes over.

– Den nye regjeringen rekker ikke nødvendigvis å endre alt, men hva forventer du at de tar tak i her?

– Jeg forventer at de forplikter seg til å ta fatt i Oslofjord-problemet i en mye større og grundigere skala enn det Solberg-regjeringen avslutter med å gjøre. Både økonomisk og med andre tiltak, lovverk og reguleringer. Man må begynne med å verne Oslofjorden, og så tillate aktiviteter som kan aksepteres innenfor et vern, sier Hansson.

MDG-politikeren har spesielt forventninger til Senterpartiet.

– Her har Senterpartiet muligheten til å vise at de er mer effektive enn andre partier til å hjelpe jordbruket til å løse sin del av Oslofjord-problemet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Mer fra Dagsavisen