Politikk

Skolebyråden ber Melby avlyse muntlig eksamen: – Mange sliter mentalt nå

Det nærmer seg tid for muntlig eksamen, men nå ber byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), om at kunnskapsministeren trekker i nødbremsen.

Å avholde muntlig eksamen som regjeringen har planlagt, er urettferdig og viser liten respekt for elevene, mener Inga Marte Thorkildsen, som nå har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der hun ber kunnskapsminister Guri Melby (V) avlyse årets muntlige eksamen.

Thorkildsen viser til at Utdanningsdirektoratet tidligere i år anbefalte å avlyse alle eksamener.

– Jeg skjønner godt hva Utdanningsdirektoratet mener når de sier at av hensyn til rettferdighet og forutsigbarhet for elevene så bør man droppe muntlig eksamen i år. Jeg er helt enig. Statsråden bør lytte til fagdirektoratet sitt, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Thorkildsen mener muntlig eksamen vil være ekstra tøft for Oslo-elevene.

– Dette er kjempetøft for dem i en allerede ganske ekstrem situasjon. Mange sliter mentalt nå, det vet vi. Mange er redde for at de kanskje ikke har lært det de burde, og trenger tida fram til sommeren på å få ordentlig oppfølging av læreren og få vist hva de kan. Og mange er redde for at de konkurrerer med elever som kommer fra kanter av landet der det har vært mye mindre restriksjoner. Husk at bortsett fra en kort periode på gult nivå har disse Oslo-elevene stort sett vært på rødt nivå, eller så har skolene deres vært stengt siden november i fjor. Og for mange har det betydd noen få dager eller timer i uka på skolen, og resten på hjemmeskole. Og det er faktisk ikke sånn at alle familier i Oslo har villa, med eget rom til hvert enkelt barn, nok bredbånd og foreldre til å hjelpe seg.

Forsvarer gjennomføring

Det var 8. april at regjeringen gikk ut med nyheten om at de ville la muntlig eksamen gå som vanlig denne våren.

– Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning, også under pandemien. Eksamen gir elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av sin kompetanse, sa Melby da.

– Fordi muntlig eksamen er lokalgitt, og dermed utformet av lærerne og skoler i kommunen eller fylkeskommunen der elevene går på skole, betyr det at de i langt større grad enn skriftlige, kan tilpasses den opplæringen elevene har fått, sier Melby til NTB onsdag ettermiddag.

Det samme var tonen i et innlegg i Dagsavisen 6. mai, der kunnskapsministeren skrev at årets løsning ikke er perfekt, men hun forsvarte likevel gjennomføringen av eksamen.

«Fordi muntlig eksamen er lokalgitt, betyr det at de i langt større grad enn skriftlige, kan tilpasses den opplæringen elevene har fått. Faglæreren kan lage oppgaver som tar hensyn til det elevene har vært gjennom av pensum.»

Lærerne bekymret

Mange lærere bekymrer seg for elevenes fysiske og mentale helse etter et år med nedstenging, og mener det er direkte risikabelt å legge frykt for en muntlig eksamen til den byrden de allerede bærer. Nylig mottok Inga Marte Thorkildsen et hjertesukk fra Hanne Myhrer, 10.-klasselærer på Majorstua skole:

«Jeg drømmer så veldig om en junimåned hvor vi kan sette standpunkt etter å ha undervist så grundig og lenge vi rekker, og så bruke resten av tiden på å få elevene i havn på en god måte som gjør at de går til ferie med en god magefølelse og husker de siste ukene på skolen som de beste hele året. Hvor de var på tur. Fikk se alle klassekameratene sine. Ikke ha klump i magen over eksamen.»

– Elevene har hatt et tøft år og skal fortsette å ha det fokuset helt til siste slutt når de skal testes på hva de har fått til og lært i denne perioden. Vi er redde for å la de slutte på skolen med det som siste minne, og er bekymret for at de ikke har det bra når de forlater oss etter 10 år, sier Hanne Myhrer.

Hanne Myhrer er lærer for 10.klasse på Majorstua skole.

Hun synes det er urettferdig å skulle bruke de tre siste ukene på skolen for å ta igjen tapt vurderingsarbeid mens ungene er utslitte og fortvilte.

– De har lært seg store deler av pensum alene hjemme på forskjellige vilkår, og muligheter. At de skal testes unødvendig mye nå blir helt feil, sier Myhrer.

I brevet til Thorkildsen skriver hun: «Så vær så snill; la oss bruke juni på helt viktigere ting enn eksamen. Elevene våre MÅ ha det bra når de går ut skoleporten vår for siste gang.»

– Dette er unge mennesker som skal ut i verden og bli samfunnsborgere og da syns jeg fokuset nå bør være på at de skal ha det bra, at de skal kunne møtes og utvikle sosiale ferdigheter helt uten bekymringer for mer testing og vurdering. En muntlig eksamen vil være svært uforutsigbar og bli enda en påkjenning for elevene etter dette året, sier Hanne Myhrer.

Uavklart

Skolebyråden i Oslo mener det er for mye uavklart til at det er forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen. Den digitale eksamensformen blir ny for elevene, og byråden viser også til manglende motivasjon hos koronatrøtte elever, og usikkerheten knyttet til hvordan eksamen vil bli gjennomført. Usikkerheten omkring hvordan elevene kan få gjennomført eksamen hvis de er i en karantenesituasjon, er heller ikke avklart.

Ifølge Thorkildsens byrådsavdeling har Utdanningsetaten ennå ikke kunnet informere skoler, elever, ansatte og foresatte om blant annet hvilke krav som stilles til dokumentasjon ved milde symptomer, isolasjon eller karantene. Etaten har også via statsforvalter sendt spørsmål til Utdanningsdirektoratet rundt tolkning av regelverket for utsatt/avlyst eksamen. Nå venter de på svar og det ventes at skolene må planlegge for ulike scenarier.

Thorkildsen mener elevenes psykiske helse må settes først.

– Regjeringen sier de er bekymret for ungdommens psykiske helse. Men hva gjør de for å gi dem et levelig liv i denne ekstreme situasjonen? Vi vet at skolepress og skolestress er viktigste kilde til psykisk uhelse hos unge, sier hun.Mer fra Dagsavisen