Nyheter

Grønland i Oslo får eget nabolagspoliti

Fra høsten innfører Oslo-politiet et eget nabolagspoliti på Grønland. Politifolkene der skal kun gå patrulje til fots.

Ifølge Avisa Oslo skjer det etter modell fra Tøyen, som siden februar i år har hatt sitt nabolagspoliti.

For Grønlands del blir det snakk om fire til fem patruljer som skjermes fra andre oppdrag.

– Jeg tror befolkningen trenger en lettere tilgang på oss. Det vil bidra til å skape en større trygghet og oppvekst for barn og unge. Vi er midt i et område hvor det skjer mye kriminalitet, sier Ida Melbo Øystese.

Politiet har hatt gode erfaringer med modellen på Tøyen.

– Vi har nå mulighet til å få flere patruljemannskaper ut av bilene og kan møte befolkningen vår på en helt annen måte når vi går fotpatrulje, sier Øystese, som begynte i jobben som Oslos politimester for tre uker siden.

Det er ikke opprettet nye stillinger for å få til nabolagspolitiet på Grønland, men politiet omdisponerer mannskaper, ifølge Avisa Oslo.

Mer fra Dagsavisen