Nyheter

Vil tillate sykmelding etter internett-konsultasjon

Erfaringene med e-konsultasjon er så positive, at regjeringen nå vil gjøre ordningen permanent. Det betyr at man kan få sykemelding uten fysisk oppmøte hos legen.

– Både NAV og helsetjenestene har gitt uttrykk for positive erfaringer med e-konsultasjon, som kan gjøres over telefon, video eller skriftlig kontakt. Derfor vil vi gjøre ordningen permanent, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Endring

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå i en proposisjon til Stortinget en endring i folketrygdloven lik at leger kan gi sykmelding etter e-konsultasjon i tilfeller hvor pasienten og diagnosen er kjent for legen.

Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødig byrde når en er syk.

—  Marte Mjøs Persen (Ap) , arbeids- og inkluderingsminister

– E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og fastleger. Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødig byrde når en er syk, uttaler Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sender Nav en oppdatert veileder neste uke som skal understreke skjønn og individuell behandling av søkere til sosialhjelp. 
Foto: ALF SIMENSEN / NTB

De siste to årene bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykemelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.

Må være kjent

For å avgrense risikoen for at sykmelding blir gitt på feil grunnlag er det i lovproposisjonen som nå blir sendt Stortinget satt opp fire vilkår:

  • Pasienten er kjent for legen.
  • Diagnosen til pasienten er kjent for legen.
  • Legen kan vurdere arbeidsevnen til pasienten uten fysisk undersøking.
  • Legen mener at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

I tillegg blir et særlig unntak foreslått knytt til fare for smitte med allmennfarlig smitt sjukdom ved fysisk oppmøte.

– Dette vil gjøre det enklere ved forlengelser og ved komplikasjoner for de med kroniske lidelser, seier Mjøs Persen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen