Nyheter

Sykepleierforbundet: – Det må være pasientenes og befolkningens behov som bestemmer

Leder av Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter reagerer på at Helsepersonellkommisjonen mener det ikke trengs mange flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren i årene som kommer.

– Vi skal selvsagt effektivisere, men det er også en overordnet politisk og tverrsektoriell prioriteringsdebatt å vurdere hvor mye penger vi bruker på helsetjenestene.

Tirsdag ble det kjent at Helsepersonellkommisjonen mener det ikke trengs mange flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. Kommisjonen mener at helsepersonell må jobbe mer effektivt, skal være en konklusjon i rapporten som legges fram torsdag. Leder av Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter sier hun har et todelt svar til det som er lekket fra kommisjonens arbeid.

– Vi må alltid finne de beste løsningene for å effektivisere arbeidet vårt. Men i pressen ser det ut til at det ikke er mange nok sykepleiere, at man ikke får tak i mange nok sykepleiere. Det stemmer ikke. Det finnes flere tusen sykepleiere, som ikke jobber i sektoren fordi de trenger bedre vilkår og bedre lønn, sier Sverresdatter til Dagsavisen.

Tverrsektorielle prioriteringer

Hun mener det må gjøres andre politiske prioriteringer utover helsetjenester.

– Poenget er at det må være pasienters og befolkningens behov som får betydning for hvor mye penger vi bruker på helsetjenestene, og dermed hvilket kompetansenivå som behøves til pleie- og omsorgssektoren. Det er en overordnet politisk og tverrsektoriell prioriteringsdebatt, sier hun.

– Vi må spørre oss om vi skal bygge de tunnelene eller selge de tingene, hvor er det vi skal legge ressursene?, spør hun.

– Helsetjenestene har betydning for hvilket samfunn vi har, både innen bosted, forsvar, og næring. Og dermed er det alt for viktig til at kun helsesektor kan bestemme alene, mener hun.

Sykepleier Vemund Varg Hoem, kjent som Instagram-profilen Helsebrosjan, har også pekt på at sykepleiernes vilkår må bedres. I fjor startet han kampanjen «Bunnsolid» som en reaksjon at Espen Nakstad og Ingvild Kjerkols uttalelser om at vi har et «bunnsolid helsevesen som er rustet for kriser».

– Helsepersonell og lærere fortjener høyere lønn. Ikke spesifikt sykepleiere, men helsepersonell generelt. Hvorfor? Fordi det er en kritisk bemanningsutfordring i begge de sektorene, og det går på bekostning av vår egen befolkning. Det blir ikke bedre av lønn alene, men å øke lønn er effektivt til å gjøre det mer attraktivt, sa han til Dagsavisen.

Pårørende yter i dag omtrent like mye omsorg som den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

—  Mina Gerhardsen
– Aktivitet gjør at mennesker med demens bevarer helsen og kan bo hjemme lenger. Å sørge for slike tilbud er langt billigere enn en sykehjemsplass, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Mange blir selv syke

Onsdag meldte også Nasjonalforeningen for folkehelsen om hvorvidt økt innsats fra pårørende og frivillige blir sett på som del av løsningen på økt omsorgsbehov. De mener at når Helsepersonellkommisjonen torsdag legger fram sin rapport, tyder alt på at den konkluderer med færre ansatte per pasient i fremtiden.

– Pårørende yter i dag omtrent like mye omsorg som den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mange er utslitte, og blir selv syke. Her er det ikke mer kapasitet å hente, sier generalsekretær i foreningen, Mina Gerhardsen, til NTB.

Det er i dag rundt 101.000 personer med demens i Norge, og for hver demenssyk regnes det med at det står fire nære pårørende. Ifølge foreningen er det mye som tyder på at økt innsats fra pårørende og frivillige blir sett på som del av løsningen på økt omsorgsbehov.

– Vi får flere eldre og antall med demens dobles i løpet av et par tiår. Siden eldreomsorgen allerede er på et minimumsnivå, advarer vi mot å kutte i bemanningen i eldreomsorgen. Pårørende er ofte allerede utslitte, og trenger heller mer avlastning enn ytterligere belastning, sier Gerhardsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: