Nyheter

Rødt fikk ikke gjennomslag for økt sosialhjelp: – Vi gir oss ikke

Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG er blitt enige om Oslo-budsjettet for 2023. Støttepartiets krav om økt sosialhjelp ble erstattet med midler til frivillige organisasjoner.

– Det vi fikk til var å øke potten til organisasjoner som hjelper med gaver, mat og klær i jula. Byrådspartiene argumenterte med at det rent praktisk var vanskelig å få ut denne økningen i forbindelse med høytiden nå i jula, sier gruppeleder i Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Mobasheri og partiet har likevel ikke gitt opp kampen om økt høytidstillegg til sosialhjelpsmottakere, og sier de har fått med byrådspartiene på et verbalforslag om å styrke det til neste år.

Teknisk vanskelig

Høytidstillegget er en ekstra utbetaling i desember som tilsvarer syv dager ekstra for barnefamilier, og fire dager ekstra for enslige.

Gruppeleder i Oslo Ap, og lederen av finanskomiteen i Oslo bystyre, Andreas Halse, sier det ikke gikk å endre høytidstillegget nå før jul som en del av budsjettjusteringen for 2022.

– Det er mange vedtak som må gjøres om, og vi trenger den arbeidskapasiteten til å hjelpe alle som nå kommer. Vi hadde rett og slett ikke rukket det. Men vi har allerede lagt fram en ganske stor økning i sosialhjelpssatsene som gjelder fra 1. september i år. Særlig barnefamiliene får mer penger etter endringene, og som en del av økningen av den økonomiske sosialhjelpen økte vi også høytidstillegget, sier Halse.

Halse mener at Rødt godtok det fordi de så at byrådet samlet sett hadde løftet den økonomiske sosialhjelpen i Oslo.

Frykter økte forskjeller

Men som en ekstra støtte før jul har byrådspartiene sammen med Rødt nå satt av 2 millioner til frivillige organisasjoner i Oslo.

De skal fordeles slik:

  • Blå Kors – 500.000
  • Evangeliesenteret – 500.000
  • Kirkens Bymisjon – 500.000
  • Frelsesarmeen 500.000

– Vi står mitt i en økonomisk krise nå, og det er egentlig staten sin oppgave å løse. Det gjør de ikke, og i Oslo har vi klart å sette av 2 millioner kroner til å styrke det frivillige arbeidet. Vi frykter at vi går inn i et nytt år med lengre matkøer og økte forskjeller. Vi kan ikke ha det sånn i verdens rikeste land. Alle som bor her, fortjener et verdig liv, sier Mobasheri.

– Men dere i Rødt ønsket egentlig å gi økt sosialhjelp framfor hjelp fra frivillige organisasjoner?

– Det stemmer. Vår primærpolitikk er å styrke velferden og felleskapet, i stedet for at vi skal være avhengige av hjelp fra frivillige organisasjoner. Kommunen og staten bør hjelpe når det er så mange i Oslo som lever i fattigdom, og må stå i matkø. Det er et samfunnsproblem i Oslo nå, og det vil vi bruke masse krefter på i 2023 også.

– Er dere skuffa over at dere ikke fikk gjennomslag for dette kravet?

– Den skuffelsen vi sitter med er ikke det viktigste i denne saken. Vi er opptatt av de som sliter ekstra i jula skal få nødhjelp. Det er det vi har pressa på for, og vi har delvis fått gjennomslag for det ved å øke potten til frivillige organisasjoner som deler ut mat, gaver og klær, sier han og legger til:

– Men vi gir oss ikke. Vi skal følge opp høytidstillegg fram mot neste år. Vi vil også kjempe for å fortsette å øke satsene for økonomisk sosialhjelp. De store forskjellene vil bare fortsette å øke i året som kommer. Vi mener at vi i kriser må kunne løse det i felleskap for å gi trygghet til vanlige folk som på grunn sykdom, arbeidsløshet eller fordi de er uføre lever på stønader fra kommune og stat.

Stor økning

Allerede i september ble det kjent at byrådet foreslo å styrke økonomisk sosialhjelp. De veiledende normene for økonomisk sosialhjelp ble foreslått justert opp i tråd med forventet vekst i konsumprisindeksen, som nå ligger på 7,5 prosent fra 2022 til 2023. Det betyr at den økonomiske sosialhjelpen i 2023 økes mer enn andre kommunale tiltak.

– Vi ser at sosialhjelpsmottakere og andre som har dårlig økonomi, er blant dem som bruker størst andel av pengene sine på mat. Det er noe av det som har steget mest i pris, sier Andreas Halse.

Rødt har blitt enig med byrådspartiene Ap, SV og MDG om en avtale om Oslo-budsjettet for 2023, opplyser gruppeleder Andreas Halse (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Halse viser til at byrådet økte sosialhjelpssatsene mye fra 1. september i år, og at de bruker nesten 70 millioner mer på det til neste år.

– Det betyr også at folk får mer bidrag til høytidene sine.

Kjenner du deg trygg på at Oslos innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp har nok penger til høytiden med de grepene dere har tatt i budsjettet?

– Jeg tror det kommer til å være en tøff tid for mange i noen måneder nå. Det ser vi både på statistikken, og de enkelte historiene som vi har hørt. Nav og sosialhjelp fungerer som en mulighet som jeg tenker man ikke skal være redd for å bruke hvis man trenger det. Noen opplever det å ha kontakt med Nav som vanskelig, og for en del andre sitter det langt inne å be om sosialhjelp.

–Tror du folk ikke søker økonomisk sosialhjelp fordi de ikke vil, eller tror du de tenker at summen de kan få utbetalt er så lav at det ikke er verdt å søke?

– Jeg tror det ligger begge steder. Både fordi det er lave satser og fordi en del ikke har lyst til å spørre om den bistanden. Det er ikke noe lukrativt. Når man er nødt til å søke om økonomisk sosialhjelp er man langt nede økonomisk. At folk opplever hverdagen som trangt, det tviler jeg ikke på.

Mindre kutt i bydelene

Byrådets støtteparti Rødt fikk likevel flere gjennomslag da de til slutt ble enige om budsjettet for 2023. Den største seieren var en styrket bydelsøkonomi.

– Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag når det kommer til høytidstillegg, så har vi stoppa velferdskutt i bydelene for omtrent 100 millioner kroner. Det er i bydelene innbyggerne får de viktigste velferdstilbudene, og dette er et viktig grep for bedre situasjonen, sier gruppelederen i Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri.

Slik skal midlene brukes i bydelene:

  • Stopper ytterligere velferdskutt i bydelene ved å sette av 65 millioner til å reversere store deler av byrådets rammekutt.
  • Legge inn 20 millioner kroner til å styrke ressurser til spesialpedagoger i barnehager. – Fordi behovet for å ta vare på de mest sårbare barna i barnehagen, er mye større enn dagens bemanning kan klare, skriver partiet i en pressemelding.
  • Setter inn 12 millioner kroner ekstra for å kompensere Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand for det reduserte tilskuddet til fritidstilbud for barn og unge etter endringer fra staten.

Midler til Hagegata 30

Rødt har også kjempet for boligblokka på Tøyen torg – Hagegata 30, i budsjettet for 2023. I en pressemelding skriver de at de setter av 50 millioner til å komme i gang med rehabilitering av blokka, og byrådet forplikter seg til å legge inn nok penger til å gjøre det ferdig i forbindelse med revidert budsjett 2023.

– Det er et historisk gjennomslag at vi endelig legger penga på bordet til Hagegata 30-blokka, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt i pressemeldingen.

Boligblokken har vært gjennom mange runder i byrådet de siste årene, og har stått tom i åtte år.

Tilrettelagt transport

Partiet har også fått gjennomslag for å stoppe prisøkningen og kutt i egenandelen for tilrettelagt transport (TT) for eldre og bevegelseshemmede.

– Vi i Rødt er vi glade for å få med byrådspartiene med på å kutte egenandelen på TT med 10 millioner kroner. Vi kommer til å følge opp dette i framtidige budsjetter slik at egenandelen kommer på nivå med prisen for en enkeltbillett i kollektivtrafikken, står det i pressemeldingen.

– Vi lever i en by med store sosiale forskjeller. Mange har dårlig råd, og det er folk som ikke kan bevege seg fritt som andre i byen vår og som derfor trenger TT-transport. I sitt budsjettforslag la byrådet fram et forslag om kutte i prisen på ordinær kollektivtrafikk – uten å ville kutte for de som er avhengig av TT. De som trenger TT-kort i Oslo, betaler nesten dobbelt så mye som de som kan reise med vanlig kollektivtrafikk. Det er dypt urettferdig, skriver partiet.

Tilrettelagt transport er et tilbud til dem som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke kollektivtransport på egenhånd. De nyeste tallene fra Ruter, som har ansvar for TT-kjøringen i Oslo, viser at 14 677 personer i Oslo bruker TT-transport. 9657 av dem er over 67 år, ifølge Rødt.

Disse tallforslagene behandles først i Finansutvalget på rådhuset torsdag 1. desember, en uke senere – onsdag 7. desember – skal budsjettet ferdigbehandles i bystyret.

Disse tiltakene er sikret midler gjennom enigheten:

Påplussingerpå drift:
Reversere rammekutt i bydelene65.000
Kompensere 8 bydeler for tapte BUF-dir midler12.000
Spesialpedagoger20.000
Reversere kutt uteseksjonen i Velferdsetaten2.500
Aktivitetshus for HAB-brukere700
Videreføring av ekstramidler fra i fjor til stilling til HKS (Helsestasjon for kjønn og seksualitet)1.300
Åpne bakhagen på Prindsen
Flerkulturell doula (fødselshjelper)1.400
Redusert egenandel TT (permanent vedtak)10.000
Opprette en søkbar støtteordning for organiserte ryddetiltak av elvebredder, strender og vann500
Påplussinger på investeringer:
Gjenåpning Aurevannsbekken i bydel Grorud3.000
Oppgradere Kringsjå 1 (Lyn)8.650
Rehabilitere kunstgressbane på Bjørndal1.200
Ny avsetning: Forsert rehabilitering av Hagegata 30
Økte tilskudd Velferdsetaten (påplussinger):
Fontenehuset Mortensrud800
Fontenehuset Oslo Øst800
Fontenehuset Sentrum800
Leieboforeninga - lokallag400
Leieboforeninga - samarbeid med NAV100
JURK500
Jussbuss500
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)950
Skeiv Verden - skeiv kompetanse289
Skeiv Verden - kompasset400
Stiftelsen Sex og Samfunn950
RIO100
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) - til drift201
Evangeliesenteret800
Maritakafeen800
Hope for justice500
Foreningen Røverhuset601
Oslo døveforening270
Regnbuevenn - seniortreff200
SIO- psykisk helsehjelp1.100


Økte kulturtilskudd (påplussninger)
Kloden900
Sprbox250
Det Andre Teatret500
KIGO (Kultur i Gamle Oslo)400
Fargespill400
Fortellerfestivalen300
Kunsthall Oslo100
Unge Kunstneres Samfund200
Mela250
Økte tilskudd diverse:
Groruddalen miljøforum100
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria/Qamishlo700
Fairplay Bygg600

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen