Nyheter

Steinerskole-rektor advarer: – Dette begynner å ligne en totalitær politisk holdning

Rektor ved Oslo by Steinerskole, Bernard Daub, er oppgitt over stadige kutt over statsbudsjettet, og mener at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) bevisst styrer mot en nedleggelse av alt som ikke er offentlig.

Da statsbudsjettet ble lagt fram torsdag 6. oktober, sendte kunnskapsminister Tonje Brenna ut en pressemelding hvor hun varslet om kutt i støtte til friskoler og privatskoler.

Prioriterer fellesskolen

– Vi må stoppe en utvikling der stadig mer av skattepengene går til private skoler, og heller prioritere fellesskolen. Nå gjør vi en ryddejobb og fjerner noen særtilskudd og bonusordninger som er dårlig begrunnet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ifølge pressemeldingen.

En setning som Bernard Daub synes lite om.

– Det Brenna sier rett ut er at vi ikke trenger private/friskoler, og at det kun er det offentlige som skal tilby dette, sier han oppgitt.

– Etter pandemien fikk privatskolene mindre støtte fordi den offentlige skolen hadde brukt mindre penger under pandemien. For 2022 mistet vi da 4,9 millioner kroner i statstilskudd. Regjeringen ønsker nå å fjerne et særtilskudd til musikklinjen for til sammen fem millioner, sier han.

Og han varsler nå kutt i tilbudene til elevene.

– De faste kostnadene får vi ikke gjort noe med. Så da blir det kutt i aktivitetene til elevene, sier han.

Tilskuddet i 2022 er basert på gjennomsnittlige utgifter på offentlige skoler i 2020. Det året var skolene stengt i lange perioder.

I tillegg fortviler han over et merforbruk på strøm på 500 prosent.

– I fjor betalte vi 800.000 kroner mer enn vi vanligvis gjør, sier han.

– Mens offentlige skoler bare kan lever fra seg strømregningen til kommunen, må vi betale alt selv. Vi har ingen strømstøtte, og dette mener vi er urettferdig. Friskolekontaktforum har hatt en dialog med departementet og drøftet muligheter for at friskolene kunne få strømstøtte, men har fått avslag, med begrunnelse at systemet ikke åpner for det, sier Daub.

Foreslår kompensasjon

– Vi må nok venne oss til høyere strømregninger, og at vi må spare på strømmen. Men at skoler som Oslo by Steiner skal ta hele regningen selv, er ikke rimelig, sier Oslo Høyres Mehmet Khan Inan.

Sammen med Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe og Høyres skolepolitiske talsperson i bystyret, Mehmet Kaan Inan, sitter vi på rektors kontor i 2. etasje på Steinerskolen.

Høyre vil nå i sitt alternative Oslo-budsjett foreslå en kompensasjonsordning for private og friskoler.

Vi må nok venne oss til høyere strømregninger, og at vi må spare på strømmen. Men at skoler som Oslo by Steiner skal ta hele regningen selv, er ikke rimelig.

—  Mehmet Kaan Inan (H)

– Formen på det har vi ikke helt klar ennå, sier Mehmet Kaan Inan.

Han har vært rundt på mange private/friskoler i Oslo, og felles for alle er økte strømkostnader, men ingen offentlig støtte.

– Vi har ikke diskutert dette med noen andre partier i bystyret ennå, men håper at en kommunal kompensasjonsordning er noe vi kan enes om, sier han.

Nesten 500 elever

Oslo by Steinerskole (videregående) åpnet dørene i 2001, da med 87 elever. Nå har skolen 484 elever, og er en stor skole og et eksempel på vellykket friskolevalg.

– 50 prosent av elevmassen er tidligere Steiner-elever. Den andre halvparten kommer fra offentlige skoler. Vi har elever fra 50–60 forskjellige ungdomsskoler, og har elever fra alle bydeler i Oslo, samt fra nabofylkene, sier rektor.

Det jeg ikke forstår er hvorfor Tonje Brenna ikke kan se at det er viktig for de unge å kunne velge. Det er ikke alle som passer inn i den offentlige skolen.

—  Anne Lindboe (H)

Og det er ingen hemmelighet at rektor og Høyre-politikerne er på samme linje når det gjelder fri- og privatskoler.

– Det jeg ikke forstår, er hvorfor Tonje Brenna ikke kan se at det er viktig for de unge å kunne velge. Det er ikke alle som passer inn i den offentlige skolen, sier Anne Lindboe til Dagsavisen.

– Dette er et tydelig budskap fra Brenna om at dere ikke er ønsket, og vil kun bruke penger på den offentlige skolen. Hun viser en mangel på forståelse for at det er noen som trenger andre tilbud, som for eksempel Steinerskolen, sier hun henvendt til rektor.

Staten støtter friskolene, som Steinerskolen, med 85 prosent. De resterende 15 prosentene kommer fra foreldrebetaling, det vil si hva hver elev må betale for å gå på skolen.

– Det paradoksale med systemet er at når staten kutter i støtten, blir det også mindre penger fra foreldrebetalinger, sier rektor.

Budsjett

I disse dager legges budsjettet for 2023.

– Jeg klør meg i hodet over hvordan vi skal få det til, og dette er en påkjenning, to år på rad, sier rektor.

– Det er et helvete budsjettmessig. Jeg må spare overalt, og har et minimum med spillerom. Til syvende og sist vil det gå ut over elevenes tilbud, sier Daub.

Oslo by Steinerskole har i dag fem linjer, deriblant en egen musikklinje, hvor det er varslet store kutt.

Det er et helvete budsjettmessig. Jeg må spare overalt, og har et minimum med spillerom. Til syvende og sist vil det gå ut over elevenes tilbud.

—  Bernard Daub, rektor Oslo by Steinerskole

Regjeringen har foreslått å kutte til sammen 5,9 mill. kroner til tre navngitte friskoler. Disse tre skolene, Oslo by Steinerskole, Kongshaug Musikkgymnas og Kristen VGS Vennesla, har et utdanningsprogram i musikk. Ifølge regjeringens forslag vil tilskuddet på til sammen 12, 1 millioner bli redusert med 5,9 millioner i 2023 og avviklet høsten 2023.

– De er hyggelig å bli nevnt i statsbudsjettet, men ikke på denne måten, sier rektor ironisk.

– Mange velger musikklinja hos oss fordi de ønsker tre inspirerende år med en alternativ pedagogikk, noen drømmer om en karriere innen musikken. Dette er med på å stoppe drømmer, sier Bernard Daub.

Han er bekymret over at staten vil ha alle elevene inn i samme boksen.

– Dette begynner å ligne en totalitær politisk holdning som er skremmende i demokratiske Norge, sier han.

– Det virker som om regjeringen er redd for konkurranse, og at de frykter flinke aktører. I stedet for å tenke at da må vi bli bedre selv, legger de heller ned. Det er en defensiv måte å tenke kvalitetsutvikling, sier Anne Lindboe.

– Skole-Norge blir fattige uten tilbud som blant annet Steinerskolen, sier ordførerkandidaten.

Vil stanse privatiseringen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er forelagt kritikken fra Høyre-politikerne og rektor Bernard Daub, og svaret beroliger dem neppe.

– Det bør ikke overraske noen at en Arbeiderparti-ledet regjering vil stanse privatiseringen av norsk skole. Heller ikke rektor ved Oslo by steinerskole, Bernard Daub, som i Dagsavisen 26.10.22 beskylder regjeringen for å drive et korstog mot private skoler. Jeg kaller det heller for en ryddejobb for å stoppe utviklingen de borgerlige partiene har stått for, hvor stadig mer av skattepengene går til private skoler. Siden 2013 er offentlige tilskudd til private skoler nesten doblet over statsbudsjettet, skriver Tonje Brenna i en e-post til Dagsavisen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser at det er aktuelt med noen risikovurdering eller tilpasset eksamen etter den langvarige lærerstreiken. Det er opp til den enkelte skoleeier å vurdere tiltak, mener hun.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Men hun ønsker fortsatt noen alternativer.

– Vi ønsker at det skal finnes noen private skoler som et alternativ til den offentlige skolen. Men vi kan ikke godta at privatskolene får mer penger til tilbudet de gir sine elever, enn de offentlige skolene får. I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår vi derfor å kutte rundt 30 millioner kroner i dårlig begrunnede særtilskudd som enkelte private skoler, som Oslo by Steinerskole, får. Dette er tilskudd de får på toppen av det ordinære statstilskuddet, og det er mange offentlige skoler og andre private skoler som ikke får denne typen tilskudd, skriver hun videre.

– Selv med disse kuttene foreslår regjeringen å videreføre i underkant av 300 millioner kroner i særtilskudd til private skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Å kalle dette for et korstog faller derfor på sin egen urimelighet. Budsjettet legges fram i en krevende tid. Denne regjeringen har prioritert å stoppe en utvikling der private skoler får utbetalt en stadig større del av skattepengene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen