Nyheter

Millioner til områdesatsing i Oslo og bekjempelse av gjengkriminalitet

Regjeringen setter av åtte millioner kroner i neste års budsjett for å bekjempe gjengkriminaliteten i Oslo. De setter også av tre millioner kroner for å få ex-gjengmedlemmer på rett kjøl i samfunnet.

Justisminister Monica Mæland (H) ønsker å gi PST lov til å lagre åpent tilgjengelig informasjon fra internett i opptil 15 år. Forslaget til lovendring sendes snart ut til høring.
Foto: Ali Zare / NTB

I løpet av den siste tida har Oslo hatt flere volds- og skyteepisoder, sist uke på Mortensrud. Det er fortsatt ikke kjent hva som var bakgrunnen for skytingen, men Oslo-politiet har uttrykt at de er bekymret, selv om de ikke ser noen sammenheng mellom episodene.

Selv om de økte midlene ikke direkte kan knyttes opp mot skyteepisoden på Mortensrud torsdag, ser regjeringen gjengkriminalitet som et problem de ønsker å bekjempe.

Regjeringen foreslår også å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo.

Oslo-fenomen

Barn og unge som begår kriminalitet er en utsatt gruppe, med sammensatte utfordringer.

– Det er viktig å forhindre at disse begår ytterligere kriminalitet etter gjennomført straff. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding i forbindelse med fremdriften av statsbudsjettet for 2022.

Selv om midlene er nasjonale, er gjengkriminalitet særlig et problem i Oslo.

Midlene skal også bidra til å styrke kriminalomsorgen og konfliktrådet.

Unge voksne har større behov for individuell tilrettelegging enn eldre innsatte i fengsler. Regjeringen foreslår derfor fem millioner kroner til ungdomsteam i kriminalomsorgen som vil gi unge voksne i aldersgruppen 18 til 24 år en forsterket oppfølging. Forslaget er en videreføring av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2021.

– Det sitter til enhver tid om lag 390 unge mellom 18 og 25 år i norske fengsler. Ungdomsteamet kan gjøre de unge bedre rustet til et liv uten kriminalitet, sier Monica Mæland.

Bryte ut

For medlemmer av kriminelle gjenger kan det være vanskelig å bryte ut.

For å bryte ut av et slikt miljø er det avgjørende at det aktuelle gjengmedlemmet opplever at det finnes muligheter for å etablere et nytt liv uten kriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å øremerke tre millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle. Det foreslås 1 million kroner til Oslo kommunes EX/IN-prosjekt og 2 millioner kroner til Forandringshuset i regi av KFUK/KFUM.

– Vi må sørge for at de som er en del av kriminelle gjengmiljøer opplever at det finnes alternativer til et liv med kriminalitet. Regjeringen foreslår å øremerke midlene til miljøer som allerede har kompetanse og erfaring på dette viktige området, sier Monica Mæland i pressemeldingen.Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist