Nyheter

Ber Støre-regjeringen stille strengere krav til veiutbygging: – Vi trenger ikke flere FN-rapporter

Entreprenører og byggherrer forventer at en ny regjering vil stille høye krav til bransjen. Selv er bransjen villige til å kutte CO2-utslippene med 50 prosent.

– Klima er så stor oppgave at vi når ikke 2030-målene ved å sitte og vente, regjeringen må sette næringslivet i aksjon asap, og bygg- og anleggsnæringen er en viktig del av løsningen. Vi trenger ikke flere FN-rapporter, oppdraget er oppfattet, sier administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Kari Sandberg til Dagsavisen.

Forventer krav

Bygg- og anleggsbransjen står for 15 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Så langt har krav til klimakutt vært nesten fraværende, og man ligger langt etter skjema. Nå krever næringen selv at regjeringen tar grep og stiller strengere krav.

Vi trenger ikke flere FN-rapporter, oppdraget er oppfattet.

—  Kari Sandberg, EBA

– Vi forventer at regjeringen tar grep om bygg og anleggsnæringens utslipp. Vi står for en stor del av utslippene, men vi er også en viktig del av klimaløsningen. Strengere klimakrav vil sørge for at bransjen omstilles, og at vi utvikler trygge, gode, og ikke minst grønne arbeidsplasser her i Norge, sier Kari Sandberg.

Hun bruker Riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum, som ble kåret til «Årets anlegg 2020» som et eksempel på bærekraft i anleggsbransjen.

– Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, og har som første prosjekt i Norge oppnådd den høyeste klassifiseringsordningen i bærekrafts ordningen CEEQUAL, som fremmer bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg, sier hun.


Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Foreløpig er Støres regjering kun på tegnebrettet, men EBA ønsker i klartekst å fortelle en ny regjering hva de forventer.

– Vi har satt oss ambisiøse mål, og 50 prosent reduksjon av CO2-ustlipp er mye, sier Sandberg, og ramser opp kravene de vil komme med til en ny regjering.

Kravliste

  • Store veiprosjekt skal ha egne klimagassbudsjett og tydelige krav til reduksjon i CO2-utslipp i kontraktene.
  • Kontraktene innen samferdselsutbygging tar hensyn til utslipp av CO2 i tillegg til pris.
  • Gi kommunene anledning til å stille krav til reduserte klimagassutslipp i alle utbyggingsprosjekter gjennom plan- og bygningsloven.
  • Det skal stilles klimakrav til materialbruk, ombruk og utslippskrav til materialer, for å gjøre Norge til et foregangsland for rehabilitering ombruk av byggevarer i bygg.
  • Regelverket skal gjennomgås med mål om å redusere avfall fra bygg og anlegg med 50 prosent innen 2030 og tilsvarende øke ombruk fra bygg og anlegg til 70 prosent poeng.
  • Det skal stilles konkrete og reelle krav til CO2-reduksjon til byggeteknisk forskrift på minimum 20 prosent, samt at det i veilederen tydelig beskrives en opptrappingsplan for ytterlige CO2-kutt mot 2030.
  • Fremme et eget tillegg til byggeteknisk forskrift for å gjøre det enklere å rehabilitere, slik at det rives mindre.

Sendes på dynga

– Alt må henge sammen. Det nytter ikke bare med krav om elektriske kjøretøy på byggeplasser, når det blir lastet om og kjørt bort med fossile kjøretøy, sier hun.

– Allerede i dag ser vi at det kommer markedsplasser for gjenbruk av ulike materialer. Det ligger et uforløst potensial å bruke materialet på nytt når bygg skal rives. Der man før i stor grad har sett på brukt bygningsmasse som skrot, ser man nå store mulige verdier, både for selskapene og miljøet, sier hun.

Hun mener at alt for mye sendes på dynga.

– Mye kan og må ombrukes eller material-gjenvinnes. Betong og stein er svært krevende å kutte materialutslipp fra, og ikke minst så er vi bekymret for at vi rett og slett skal gå tom for materialene som behøves om vi ikke gjenbruker i større grad. Vi er helt avhengige av at det gis insentiver og at det stilles krav, noen ganger fungerer gulrot bedre enn pisk, - og bygningsmasse som rives kan gis et nytt formål. Det er godt for miljøet, klima, og bedriftene selv, sier Sandberg.

EBA er klare på at en klimaomstilling vil være en fordel for egne medlemmer i konkurranse med utenlandske bedrifter, noe som vil sikre de over 250.000 ansatte bransjen har i Norge.

– Vi har tro på at strengere klimakrav for bransjen vil være en fordel for våre medlemsbedrifter, det handler til syvende og sist om kunnskap og kompetanse. Ambisiøse mål er derfor ikke bare viktig for å nå klimamålsettingene, men også for at norsk bygg- og anleggsnæring skal utvikle seg i riktig retning. Vi forventer at hele Europa må levere på stadig strengere klima- og miljøkrav, ikke minst fra EU. Derfor bør et lite land som Norge være først ute og tjuvstarte slik at vi får et forsprang på de andre, sier Sandberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen