Nyheter

Nå rykker brannvesenet ut på skinner: – Det fungerte bra da vi var ute på brannen langs Gjøvikbanen

Skulle det utenkelige skje, at det begynner å brenne i en av Oslos mange jernbanetuneller, står Bane Nors nye branntog og mannskaper fra OBRE klar til å rykke ut.

Stadig flere reiser med tog og kontinuerlig bygges det nye dobbeltspor og tunneler, som gjør at passasjerene får en mer forutsigbar reise, og kortere reisetid.

Det krever skjerpede krav til sikkerhet.

– Tog er en av de tryggeste måtene å reise på. Men med flere tuneller, flere tog og flere passasjerer ønsker vi å heve sikkerheten og beredskapen. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har hatt med redningsetatene, og at vi nå er klare til å bistå med branntoget om det blir behov, sier Rune André Eriksen, direktør for Transport i Bane NOR.

50 millioner kroner

Innkjøp og oppgraderinger har kostet 50 millioner kroner. Det inkluderer til sammen to komplette brann- og redningstog, et lokomotiv og reservevogner.

– Vi har valgt å bruke to tankvogner i toget som er i beredskap i stedet for ett som er standard. Sveits bruker disse togene i dag, og da bruker de tre vogner per tog, mens vi da bruker fire vogner (to tankvogner, redningsvogn og utstyrsvogn). Resten av vognene har vi i reserve for når toget skal vedlikeholdes, slik at vi alltid har et komplett tog i beredskap, sier seniorrådgiver kommunikasjon i Bane NOR, Hedda Nossen til Dagsavisen.

Bane Nors nye branntog ble satt i ordninær drift 9. august.

– Vi har også bygd et nytt spor med tak på Oslo S der toget skal ha sin base. Dette anlegget kostet ca. 57 millioner kroner (til spor, signal og takoverbygg). Taket sørger for at toget er operativt hele året, da det beskytter toget og teknisk utstyr mot snø og is. Plasseringen på Oslo S sikrer oss kortest mulig utrykningstid i alle retninger. I tillegg kommer løpende kostnader til bemanning og vedlikehold, sier hun videre.

Det går 14 lokførere i turnus. De bemanner brann- og redningstoget, men har også mange andre oppgaver. De driver for eksempel med kjøreopplæring, frakter arbeidsmaskiner, jobber med beredskap og snørydding.

To lokførere er alltid klare til å rykke ut. Når disse er på vakt skal de teste både toget og utstyret, sørge for nødvendig vedlikehold av tog og utstyr, trene på bruk av toget og delta i øvelser med Brann- og redningsetaten. Toget skal også ut å kjøre flere ganger i uka.

Branntoget ble formelt satt i drift 9. august, men fikk sin ilddåp da det brant langs jernbanesporet på Gjøvikbanen i juli. Da viste toget sin fortreffelighet, og kom til hvor vanlige brannbiler ikke hadde mulighet.

Mannskaper fra Oslo brann og redningsetat har fått opplæring i det nye branntoget.

24/7

Det nye branntoget er først og fremst til beredskap i tunneler i Oslo og omegn, men det kan også rykke ut ved eksempelvis skogbrann langs jernbanen. Det vil ha fast base på Oslo S, og vil kunne rykke ut på 15 minutter, og ha en beredskap døgnet rundt, året rundt. På eget spor på Oslo S er toget lett tilgjengelig for Oslo Brann- og redningsetat, som raskt kan få sine mannskaper om bord.

Bane Nors nye branntog.

Toget driftes av to personene av Bane NOR, en lokomotivfører og mens den andre føreren skal bistå hjelpemannskaper fra brannvesenet med betjening av utstyret i toget

Den siste tiden har mellom 60 og 70 personer fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) fått opplæring i bruk av utstyret i toget, og tilbakemeldingene fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) har så langt vært positive.

Det er en stor fordel at vi nå kan komme oss til et skadested på skinner. Hvis det oppstår brann i en tunnel eller langs toglinja, vil det ofte være vanskelig å komme til med brannbil.

—  Lars Jørgen Pedersen, OBRE

– Det er en stor fordel at vi nå kan komme oss til et skadested på skinner. Hvis det oppstår brann i en tunnel eller langs toglinja, vil det ofte være vanskelig å komme til med brannbil. Vi får også med oss mye av det samme utstyret som vi har i en brannbil, i tillegg til større mengder vann og slukkeskum, forteller brannmester og opplæringsansvarlig i OBRE, Lars Jørgen Pedersen.

Lars Jørgen Pedersen i Oslo Brann- og redningsetat.

Branntoget har to tankvogner med slukkeutstyr, 88.000 liter vann og .2000 liter skum. Det har også en redningsvogn som kan trykksettes slik at passasjer kan evakueres i et røykfritt miljø.

Går pumpene for fullt pøser det ut to tusen liter vann på et par minutter drøyt.

– Da går det fort med 88.000 liter vann. Og det kan hende det heller ikke er nok, sier Lars Jørgen Pedersen.

– Det er veldig viktig at vi har denne røykfrie vogna så vi trygt kan evakuere passasjerer hvis det oppstår brann i tunnel. I tillegg er det avgjørende at vi har tilgang på luft til utstyret vi bruker når vi skal inn i miljøer med røyk. Toget har en stor flaskebank med luft, så vi kan fylle røykdykkerflaskene når de er tomme, sier Lars Jørgen Pedersen.

For brannvesenet er dette et nytt konsept, selv om de tidligere har hatt mulighet til å komme seg ut med vannvogner.

– Det fungerte bra da vi var ute på brannen langs Gjøvikbanen. Det ga oss verdifull erfaring. Men dette toget er nytt for oss, og vi må bruke tid på å finne fram til de beste løsningene, sier han til Dagsavisen.

– Toget er først og fremst tenkt til bruk ved ulykker og andre hendelser langs jernbanenettet og i tunneler. Men det vil også ha andre bruksområder, slik som ved skog og lyngbranner. Toget er som en kjempestor brannbil, hvor vi har mye av det samme utstyret og redningstekniske verktøyet som vi har i en brannbil, sier Lars Jørgen Pedersen.

To stasjoner

For T-banen finnes ikke noe tilsvarende tog.

– Der har vi vannvogner og arbeidsvogner som vi bruker, og er opplært i, sier Pedersen.

I dag er det mannskaper ved hovedbrannstasjon og Bryn som er opplært i bruk av det nye branntoget. Prosjektet innebærer også nabobrannvesene i Follo, Asker og Bærum og Nedre Romerike.

– Toget gir oss en mulighet til å samarbeide og øve enda tettere. For en stor del av jobben vår er å forberede oss på ting vi ønsker ikke skal skje, avslutter Lars Jørgen Pedersen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!


Fakta om brann- og redningstoget

  • Toget består av to tankvogner med slukkeutstyr, en redningsvogn og en utstyrsvogn.
  • Inneholder 88.000 liter vann, fire vannkanoner, 2.000 liter slukkeskum og 1000 meter med brannslange.
  • Trykksatt redningsvogn med tilgang til pusteluft og ekstra oksygen til å etterfylle røykdykkerflasker.
  • Redningsvognen er utstyrt med bårer, og har plass til å evakuere inntil 50 personer. Vognen kan kobles av resten av toget og frakte ut passasjerer mens tankvognen kan fortsetter med brannslukking.
  • Betjenes 24 timer i døgnet av to lokførere. Én er ansvarlig for å kjøre toget, og den andre føreren skal bistå hjelpemannskaper med betjening av utstyret i toget.
  • Toget skal ha fast base på Oslo S.
  • Eies og driftes av Bane NOR sammen med ansatte fra Vy berging og beredskap.
  • Toget er kjøpt brukt fra Sveits og er totalfornyet både innvendig og utvendig.
  • Prosjektet med nytt brann- og redningstog har involvert mange aktører, deriblant Bane NOR, Follo Brannvesen, Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike.

Mer fra Dagsavisen