Nyheter

Venter du på SMS? Se når du kan forvente å få vaksinen i Oslo

Kommunen har så vidt begynt å kalle inn den siste gruppen, som er de fra 25 til 39 år. Likevel kan det gå en måned før de siste blir kalt inn til vaksinering.

Oslo er godt i gang med vaksineringen, og denne uka har det tidligere blitt opplyst om at dem mellom 25 og 39 år kan vente seg en SMS med informasjon om hvordan de kan bestille vaksinetime.

Ifølge planen på Oslo kommunes nettside skal den siste gruppen mellom 25 og 39 år bli kalt inn innen 25. juli. Noen få har fått innkalling denne uka, men de fleste blir antakelig kalt inn de neste ukene, skriver leder av vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, i en e-post til Dagsavisen.

Han skriver også at hvis alt går som kommunen planlegger skal flesteparten i denne gruppen vaksineres mellom uke 26 og 29 som er 28. juni til 25. juli. De aller fleste skal ha fått vaksinen i løpet av uke 30, og forhåpentlig vil bare de som ikke har anledning til å stille tidligere måtte vente helt til uke 31.

De mellom 18-24 år og 40-44 år kan kalles inn samtidig, og bydelene i Oslo er i gang med å kalle inn og vaksinere i disse gruppene. Så lenge kommunen får vaksinedosene som er varslet, skal de fleste 18-24-åringer få tilbud om vaksinedose 1 innen 27. juni, og de fleste 40-44-åringer innen 4. juli, skriver Lindboe.

– Er i rute

Skjoldborg Lindboe sier at kommunen er i rute etter planen som har blitt fulgt de siste ukene.

– I noen bydeler har vi startet med 18-24, og da er vi litt foran skjema, sier Skjoldborg Lindboe.

Det er imidlertid ingen bydeler som har blitt ferdige med gruppe 10, som består av aldersgruppene 18-24 og 40-44 år. Når noen mellom 25 og 39 år blir kalt inn nå er altså grunnen at bydeler ikke har klart å fylle opp timelistene med andre aldersgrupper.

– For å ikke kaste bort vaksiner innkaller vi noen på kort varsel. Derfor har vi veldig lite svinn, forklarer han

Han oppfordrer alle til å registrere seg på kommunens nettside hvis de ønsker å ta koronavaksine, fordi det gjør at kommunen kan kalle inn mer effektivt.

Små forskjeller mellom bydelene

Ifølge Skjoldborg Lindboe er det små forskjeller mellom bydelene, når det gjelder hvor langt de har kommet i vaksinasjonsprogrammet. Det er ingen skjevfordeling mellom bydelene på bakgrunn av smittetall. Noen bydeler får imidlertid noe flere vaksiner enn andre fordi de har flere av prioriterte aldersgrupper.

– Vi prøver å justere litt hver uke, men sånn skjevfordeling som tidligere har vi ikke, konstaterer han.

---

Slik ligger resten av landet an:

 • Tirsdag var totalt 3.656.752 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.
 • Av dem er 2.197.210 første dose (40,8 prosent av befolkningen),
 • og 1.459.542 er andre dose (27,1 prosent av befolkningen).
 • For personer over 18 er prosentene henholdsvis 51,3 og 34,1.

Så mange prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes):

 • Agder, første dose: 49,4 (119.599). Andre dose: 34,2 (82.657)
 • Innlandet, første dose: 50,1 (151.557). Andre dose: 35,5 (107.327)
 • Møre og Romsdal, første dose: 48,4 (101.923). Andre dose: 33,3 (70.104)
 • Nordland, første dose: 47,2 (91.505). Andre dose: 34,7 (67.300)
 • Oslo, første dose: 54,6 (308.179). Andre dose: 33,9 (191.401)
 • Rogaland, første dose: 48,4 (179.405). Andre dose: 32,7 (121.218)
 • Troms og Finnmark, første dose: 47,1 (92.044). Andre dose: 32,5 (63.655)
 • Trøndelag, første dose: 48,2 (181.113). Andre dose: 32,3 (121.100)
 • Vestfold og Telemark, første dose: 52 (175.868). Andre dose: 35,1 (118.866)
 • Vestland, første dose: 50 (251.576). Andre dose: 32,9 (165.739)
 • Viken, første dose: 55,1 (541.278). Andre dose: 35,4 (348.476)
 • Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at eldre tall endrer seg over tid.
 • Data om fylker baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte.

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

(NTB)

---