Nyheter

Ennå ikke fått andre vaksinestikk? Sjekk din bydel her

Oslo har nå vaksinert 84 prosent av de voksne, og smittetallene er fortsatt lave i hovedstaden.

(SIST OPPDATERT 29. JULI 2021)

Oslo pleide å være koronasmittens hovedstad, men gjennom sommeren har smittetallene vært lave. De siste 14 dagene har antallet smittede per 100.000 innbyggere vært 64,6, omtrent på samme nivå som for en måned siden. Det er også rundt det nasjonale gjennomsnittet. Det er imidlertid stor forskjell mellom bydelene med minst og mest smitte. Ullern har minst, med 26 smittede per 100.000, mens Frogner er suverent på topp, med sine 109,7 smittede per 100.000 innbyggere.

St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna har også smittenivå som ville forhindret dem fra å være «grønne land», i og med at de ligger over den nye terskelverdien på 50 smittede per 100.000.

Tross at alle Oslo-borgere skal ha fått tilbud om første dose nå, er fremdeles nær 94.000 uvaksinerte. Særlig unge voksne har lav vaksinasjonssgrad: hele én av fem mellom 18 og 44 år er uvaksinert. Men vaksineringa går framover. For en måned siden var 57 prosent av befolkninga over 17 år vaksinert med minst én dose, mens dagens tall fra Oslo kommune viser at tallet er oppe i 84 prosent.

Bydelene startet med drop-in-vaksinering den 19. juli.

Disse tallene er hentet fra Oslo kommunes nettsider.

Tidligere denne uken ble det skrevet om at koronatelefonen i Oslo blir nedringt av folk som vil fremskynde sin andre dose av vaksinen, uten å få gehør fra kommunen. Torsdag 29. juli ble det også kjent at Norge får 258.000 ekstra doser med Pfizer-vaksine, noe som skal få ytterligere fortgang i fullvaksineringen av befolkningen. Det er ventet at de ekstra dosene vil komme til Norge fordelt på ukene 32 og 33. Førstedose-vaksineringen i Norge skal i hovedsak være ferdig i løpet av et par uker.

Under følger en oversikt over vaksinestatus i bydelene, anno 26. juli 2021. Alle faktaene er hentet fra Oslo kommunes nettsted: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronatall-for-oslo/.

Bydel Alna

Her har 20.418 personer blitt fullvaksinert, det tilsvarer 49,98 prosent av befolkninga. 12.695 personer, eller 31,07 prosent, har fått én vaksinedose.

Bydelen gir nå vaksinetilbud til alle grupper.

Smittetallet per 100.000 innbyggere er på 50,2 de siste 14 dagene.

Bydel Bjerke

Her er det satt totalt satt 23.821 vaksinedoser. 44,9 prosent av bydelens befolkning er fullvaksinert, mens 36,5 prosent har fått én dose.

Alle over 18 år og de som er født i år 2003 skal ha fått tilbud om vaksinetime. Bydelen ber om å bli kontaktet dersom du ikke har hørt fra dem og ønsker vaksine. Samtidig avlaster Bjerke Bydel Gamle Oslo, ved å tilby vaksine til innbyggere i Gamle Oslo i alderen 40 – 44 år, 38 og 39 år. Hvis du bor i Bydel Gamle Oslo og er i alderen 38 – 44 år skal du ha blitt kontaktet.

Smittetallet i bydel Bjerke er nå på 41,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Frogner

Her er det satt totalt 70.987 vaksinedoser, og dermed er 39,4 prosent fullvaksinerte, mens 45,5 prosent har fått én dose.

Kommunen vaksinerer alle prioriteringsgrupper nå. Det presiseres også at studenter som oppholder seg i bydelen i sommer kan sende e-post for at det fanges opp. Utenlandsstudenter må ha med dokumenter som viser utenlandsstudier.

Smittetallet er på 109,7 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Dette er bydelen med suverent mest smitte i Oslo.

Bydel Gamle Oslo

Her er det satt til sammen 61.387 vaksiner. 45 prosent har fått første dose, mens 36,1 prosent er fullvaksinert.

Nå vaksineres gruppe 10 (18-24 år) og 11 (25-39 år). I gruppe 11 vaksineres de eldste først. Vaksinasjon av personer 38-44 år finner sted i bydel Bjerke.

Smittetallet er på 58,0 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Grorud

29.479 doser er blitt satt. Her er 31 prosent av innbyggerne over 17 år vaksinert med første dose. 52 prosent er fullvaksinert.

Bydelen nærmer seg ferdig med aldersgruppene over 45 år, mens i gruppa 18-44 år er 20 prosent fullvaksinerte, mens 55 prosent har fått dose én.

Smittetallet er på 79,4 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Grünerløkka

Her har bydelen satt 63.142 doser totalt. 15.506 personer har fått to doser. 83,2 prosent av dem over 18 år har fått minst én dose.

Personer som er mellom 25-39 år og 18-24 år vaksineres nå.

Smittetallet er på 67,3 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Nordre Aker

Her har bydelen vaksinert 40.953 personer, hvorav 17.128 er fullvaksinert.

Personer i gruppene 10 og 11 vaksineres nå.

Smittetallet er på 48,9 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Nordstrand

Bydelen har satt 54.256 doser. 17.803 personer er ferdigvaksinert (38 prosent av innbyggerne), og 19.540 er delvaksinert (46 prosent).

Bydelen tilbyr nå vaksine til den siste gruppa av voksne, dem mellom 25 og 39 år, og øvrige som ikke ennå har mottatt dose. .

Smittetallet er på 38,1 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Sagene

Det har blitt satt 30.584 vaksinedoser i bydelen, men de oppgir ikke hvor mange som er fullvaksinerte.

Neste uke får bydelen 4.768 doser av mRNA-vaksiner (Pfizer og Moderna). De fleste går til dose én-vaksinering av gruppe 11.

Bydelen gir også en oppskrift for hvordan studenter i utlandet kan få en vaksinetime som passer med avreise.

Smittetallet er på 33,3 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel St. Hanshaugen

Bydelen opplyser at i gruppe 10a (alder 18-24) så har 4.843 personer fått minst én dose. Det er 86,6 prosent av den populasjonen. I gruppe 10b (40-44) har 2.179 personer fått minst én dose, 78,5 prosent. I gruppe 11 har 14.366 fått minst én dose, tilsvarende 78,2 prosent.

Alle som er over 18 skal ha fått tilbud om time til første dose.

Smittetallet er på 66,8 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Stovner

21.981 personer er vaksinert i bydelen nå, og av dem har 13.469 fått begge doser. 8.512 personer har fått kun én dose.

Bydelen vaksinerer nå personer som er 18 år, eller fyller 18 i løpet av 2021.

Smittetallet er på 45 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Søndre Nordstrand

24.711 (tilsvarende 80,2 prosent) innbyggere i bydelen er vaksinert så langt, hvorav 15.933 har fått begge dosene. 8.778 (28,5) prosent har fått én dose. Totalt er det blitt vaksinert 39.269 personer i bydelen - men dette inkluderer helsepersonell bosatt i andre bydeler, samt personer i gruppe 5, 6 og 7, som er blitt vaksinert hos fastleger.

Alle beboere over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine. Gjenværende personer i risikogruppene vaksineres også. Personer i risikogruppene 5, 6 og 7 med visse sykdommer skal kalles inn og vaksineres av fastlege.

Smittetallet er på 35,8 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Ullern

88 prosent av den voksne befolkningen er nå vaksinert. 38 prosent er ferdigvaksinert, mens 50 prosent er delvaksinerte.

Det gjenstår vaksinering av noen innbyggere i gruppe 10 og 11 som kontaktes fortløpende.

Smittetallet er på 26 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og er med det bydelen med lavest smittetrykk.

Bydel Vestre Aker

Bydelen har totalt vaksinert 37.793 innbyggere, hvorav 18.897 er fullvaksinert. 18.896 har mottatt første dose.

Alle innbyggere i bydelen over 18 år har nå fått tilbud om første dose. Av de dosene Oslo kommune mottok i uke 29 fikk Bydel Vestre Aker tildelt 1.392 doser. Alle disse er førstegangsdoser, som skal fordeles utover ukene 30-32.

Smittetallet er på 31,5 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Østensjø

Totalt er det satt 51.537 vaksinedoser i bydelen så langt. Dermed er 43,2 prosent av bydelen fullvaksinerte (17.704 personer), mens 43,8 prosent (17.704) har fått én dose. Tallene for bydelen er fra 23. juli.

22. juli fikk vaksinesenteret i bydelen totalt 372 Pfizer-doser. Gjenstående personer i gruppene 1-11 vaksineres nå. Alle i disse gruppene skal ha blitt kontaktet.

Smittetallet er på 31,5 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Du kan selv lese oppdaterte vaksinetall og mer info om framdriften i din bydel på Oslo kommunes nettsider om vaksine. I tillegg kan du sjekke Oslo-smittetallene hver eneste dag her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Mer fra Dagsavisen