Nyheter

Sjokkert over sykehusendring: – Dette er ikke til pasientens beste, det er til pasientenes verste

Ledelsen på Oslo Universitetssykehus har gitt fra seg psykisk syke pasienters velferdsbygg til studenter og kontoransatte på Universitetet i Oslo, og trosser advarsler fra fagmiljøet. Det får de tillitsvalgte til å se rødt.

Psykisk syke pasienter som får behandling på Oslo universitetssykehus har i dag et velferdsbygg like i nærheten av byggene der de får behandling på Gaustad. Velferdsbygget – eller bygg 10 som det også heter, brukes til fysisk aktivitet. I tillegg brukes bygget til konferanser, undervisning og møtevirksomhet for psykisk helsevern.

Nylig bestemte ledelsen på sykehuset at Universitetet i Oslo skal få ta over bygget, mens pasientene etter planen skal få bygd et nytt modulbygg lengre vekk på Gaustad.

Klinikkledelsen for psykisk helsevern og avhengighet på Oslo universitetssykehus og de tillitsvalgte var strekt imot forslaget, men likevel stemte ledelsen det fram.

– Denne prosessen har i stor grad synliggjort hvor opptatt de er av seg og sitt, og ikke hvordan pasienttilbudet innen psykisk helsevern driftes, sier foretakstillitsvalgt i Norsk psykologforening, Birgit Aanderaa.

I likhet med de andre tillitsvalgte fra de ulike fagorganisasjonene understreker hun hvor viktig det er at pasientene har tilgang på fysisk aktivitet i lokaler som ligger i nære, trygge og kjente omgivelser. Bygget er også pasientenes evakueringslokale ved brann, og ligger sentralt på Gaustad.

Saken fortsetter under bildet.

Foretakstillitsvalgt i Norsk psykologforening, Birgit Aanderaa.

Vanskelig å frakte dem

– Det kan oppstå flere problemstillinger når man skal frakte pasienter. Hvis du er fem på jobb, så må tre bistå en krevende pasient, og da har du to som står igjen med de resterende 30. Dette er forhold ledelsen ikke har tatt hensyn til når de bestemte seg for å flytte oss ut av bygget. Jeg forstår ikke tankesettet med å flytte pasientgrupper ut av veletablerte rutiner som pasienten kjenner seg trygg i. Dette er ikke til pasientenes beste, det er til pasientenes verste, sier Bjørn Wølstad-Knudsen som er foretakstillitsvalgt i Fagforbundet.

Psykiatrisk sykepleier og foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Svein Erik Urstrømmen understreker at dette er en pasientgruppe med langvarige sykdomsforløp og som trenger forutsigbarhet og trygge forhold.

– Mange av dem har vært innlagt over en lengre periode og de trenger et tilbud til fysisk aktivitet som er forutsigbart, og som ikke krever at de må forflytte seg langt. Det er tryggere for pasientene og for personalet, sier Urstrømmen og legger til:

– Disse pasientene har ikke mange tilbud ellers, og vi må opprettholde de tilbudene de har som ligger strategisk plassert på Gaustad.

Han mener Oslo universitetssykehus sender et svært dårlig signal ved å redusere pasienttilbudet til fordel for kontoransatte og studenter.

– Dette vedtaket er veldig uheldig. Her burde de klart å finne et annet alternativ til UiO som uansett skal flytte på seg. Vi forventer at ledelsen gjør om på vedtaket, sier han.

Mener det er et like godt tilbud

Medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus, Hilde Myren, er forelagt kritikken og svarer på spørsmålene i en e-post. Myren svarer ikke direkte på spørsmål om det vil bli aktuelt å gjøre om på vedtaket, men skriver at vedtaket nå går over i forprosjekt, og at de vil jobbe videre med detaljering sammen med brukerne av bygget, og legger til: «Endelig vedtak om gjennomføring gjøres når detaljeringen er gjennomført og godkjenning for modulbygg foreligger.»

På spørsmål om å flytte aktiviteten og bruken av Velferdsbygget lenger vekk vil være til pasientenes beste, svarer hun at det nye modulbygget på Gaustad ligger med om lag samme avstand som til byggene der pasientene har behandling, og at et nytt modulbygg vil gi et like godt pasienttilbud med gymsal og treningsrom som dagens bygg.

På spørsmål om hvordan pasientene vil få et like godt tilbud der, skriver Myren:

«Treningsfasilitetene benyttes av pasienter fra flere andre bygg på Gaustad, hvorav noen vil få noe lenger vei og noen noe kortere vei fra sitt oppholdssted, til nye treningsfasiliteter, uansett mindre enn 100 meter forskjell.»

Myren skriver at flere av de tillitsvalgtes innspill har vært helt nødvendige for å lande på det alternativet de nå går videre med, men at det er naturlig at ikke alle forslag kan tas med i en prosess der det er mange involverte med behov de skal finne løsning for.

På spørsmål om kontoransatte og studenter prioriteres over pasienter svarer hun at gode areal til pasientbehandling er prioritert, og legger til:

«Noen av disse flyttingene er midlertidige og nødvendige for at Oslo universitetssykehus skal kunne drifte alle sine tjenester fram til de nye byggene står klare. Vi vil alltid sette kvalitet i pasientbehandlingen høyest.»

– Prosjektledelsen hadde allerede bestemt seg

– Jeg er veldig skuffet over prosessen. Klinikkledelsen og vi tillitsvalgte fikk bare mene noe om saken når prosjektledelsen allerede hadde bestemt seg. Det er jeg sjokkert over, og jeg mener det er helt feil. Klinikken vår er nå berørt, og vi burde vært inne i arbeidet allerede da man lette etter nytt lokale til UiO, sier foretakstillitsvalgt i Norsk psykologforening, Birgit Aanderaa.

Etter at vedtaket ble fattet sendte ledelsen ut en rapport. I et notat svarer klinikkleder Marit Bjartveit at det i rapporten i liten grad avspeiles at klinikkledelsen i svært begrenset grad har vært involvert i prosessen. Hun skriver også at de har vært svært tydelige på at de ikke ønsket denne løsningen, men at heller ikke dette kommer fram i rapporten.

Medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus, Hilde Myren skriver at hun forstår at klinikken foretrekker dagens løsning i sitt tilsvar:

« Alle berørte klinikker har hatt deltakelse fra tillitsvalgt og verneombud helt fra start av prosjektet. De har kommet med gode innspill til den løsningen som er valgt. Det har vært vurdert flere ulike alternativer på Gaustad og Sogn og klinikken mener at dette i sum er det foretrukne alternativet. Fordi det var mange ulike alternativer som skulle vurderes og fordi klinikken skulle få tid til involvering ble det etablert en egen arbeidsgruppe bestående av ledere, tillitsvalgte og verneombud som fikk noe lengre tid for å lande et alternativ.»

Gaustad sykehus. Bjørn Wølstad-Knudsen fra Fagforbundet og Svein Erik Urstrømmen fra NSF.

Mener tilbudet bygges ned

Klinikk for psykisk helsevern og avhengighet skal flyttes til nye Aker sykehus som etter planen skal være i drift i 2030.

– Vi sitter med en opplevelse av at de prøver å demontere Gaustad som et tilbud til psykisk syke. Det er ennå veldig lenge til nytt tilbud står klart et annet sted, og det er fortsatt store utfordringer knyttet til den reguleringsplanen. Da kan man ikke nedbygge et tilbud uten å ha et godt tilbud klart. Det er jeg veldig kritisk til, sier Birgit Aanderaa.

Det nye modulbygget de etter planen skal få som erstatning vil ikke være like stort, og dermed vil ikke klinikken for psykisk helsevern og avhengighet ha mulighet til å holde konferanser.

– Da er det garantert at vi må ut på leiemarkedet, og det vil bety ekstra utgifter i vårt budsjett. For min del vitner det om i hvor liten grad prosjektledelsen forstår vårt arbeid og driftsbudsjett, sier Aanderaa.

Medisinsk redaktør på Oslo universitetssykehus, Hilde Myren skriver i sitt tilsvar at Oslo universitetssykehus har en del øvrige lokaler som kan benyttes til større og mindre kurs- og møteaktiviteter, og legger til:

«Det er ikke uvanlig at klinikkene velger å benytte arealer utenfor sykehuset til større samlinger og konferanser, ikke minst rett og slett for å kunne møtes i andre omgivelser. Da benyttes steder sykehuset har avtale med. Klinikkene prioriterer selv om de vil benytte deler av sitt budsjett til slike aktiviteter.»

Mer fra Dagsavisen