Nyheter

Ap skjerper klimakravene

Arbeiderpartiet vil ha helt slutt på at Norge kjøper seg fri ved hjelp av klimakvoter fra utlandet – og sier nei til å frita bilister fra økt CO2-avgift.

Av Johan Falnes

Ambisjonsnivået i regjeringens klimaplan for 2021–2030 er for lavt, mener Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Han går nå inn for en betydelig skjerping av innsatsen.

– Klimamålene roper på en retningsgivende politikk som får fart på de nye løsningene, sier Eide til NTB.

Krever kutt på 55 prosent

I klimaplanen, som nå er til behandling i Stortinget, er det overordnede målet et kutt på 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor. Denne sektoren omfatter transport, avfall, bygg, jordbruk og noe industri og utgjør til sammen omtrent halvparten av de totale utslippene i Norge.

I kvotepliktig sektor settes det derimot ingen konkrete mål for hvor store utslippene skal være nasjonalt.

Ap velger nå en annen tilnærming. Deres krav er at Norge må gå inn for et kutt på 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 – og da for hele økonomien.

Dette kuttet skal i sin helhet tas hjemme i Norge. Det betyr i praksis at de totale norske utslippene av klimagasser må kuttes til maksimalt 23,2 millioner tonn i 2030, ned fra rundt 50 millioner tonn i dag.

– Det skal oppfylles i Norge. Det skal ikke være igjennom fleksibilitetsmekanismer eller kvotekjøp i utlandet.

Les også: Hvorfor ser Nora og moren hennes så forskjellig på klimatrusselen? (+)

Vil ta tak i industrien

Eide vedgår at målet blir krevende å nå. Men det er ikke uoppnåelig, fastholder han.

Eide viser blant annet til at oljebransjen selv har lovet å kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Bare det vil gjøre en stor del av jobben.

Samtidig kan mye oppnås i prosessindustrien:

– Får du til karbonfangst på flere industrianlegg, så får du ganske kraftige kutt bare på grunn av det. Og får du byttet ut naturgass med hydrogen i prosessindustrien, så tar du unna millioner av tonn.

Les også: Gründere på den rette og gale siden: Johan Lothe - direktøren som ble doplanger (+)

Støtter økt CO2-avgift

Det kraftigste grepet i regjeringens klimaplan er at CO2-avgiften økes til 2.000 kroner i 2030, opp fra et nivå på rundt 590 kroner i dag.

Den økningen får nå klar støtte fra Ap.

Men partiet sier nei til å skjerme pumpeprisene ved å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel gjennom kutt i veibruksavgiften, slik regjeringen har åpnet for.

– Formålet med CO2-avgift er jo at det skal koste å forurense. Vi mener det er galt å undergrave det, sier Eide.

Han bekrefter samtidig at Ap støtter regjeringens åpning for nullutslippssoner i byene, og at partiet står fast ved målet om at alle nye personbiler og lette varebiler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøyer.

– Men vi har aldri snakket om dette som et forbud.

Tror på enighet med Sp

Senterpartiet, som kan bli regjeringspartner for Ap etter valget, har gitt uttrykk for betydelig mer skepsis til den nye klimaplanen, spesielt når det gjelder de varslede grepene innenfor transport og jordbruk.

Eide vil for sin del ikke utelukke at Ap nå kan gå inn i et flertall i Stortinget der Sp ikke er med.

Men han vil ikke overdrive avstanden heller.

– Jeg tror Senterpartiet nå tar tak i en del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikke skal kunne kjøre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV, sier han.

– Men magefølelsen min er at vi egentlig kommer til å være enige om ganske mye.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen