Nyheter

Reagerer på ulike tilbud til barnehagebarna i Oslo

På grunn av det muterte koronautbruddet i Nordre Follo, ble alle barnehager og skoler satt til rødt nivå i de 10 utsatt kommunene nærmest Nordre Follo. Men praksisen er ulik, noe som bekymrer Foreldreutvalget for Barnehager.

Fra mandag 25. januar er barnehager og skoler i Oslo og ni nabokommuner organisert på rødt nivå. For videregående skole gis det hjemmeundervisning.

I de nye tiltakene for de 15 randsonekommunene som ble innført fra midnatt, skal skoler og barnehager ha gult nivå. Kun Drammen velger å holde skolene på rødt nivå, noe de har gjort siden november.

Men en rekke skoler og barnehager valgte å holde helt stengt mandag.

FUB reagerer

Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen, reagerer på at det er ulik praksis i de forskjellige bydelene.

###

Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen. Foto: FUB

– At noen barnehager velger å stenge helt skaper usikkerhet og forvirring hos foreldrene. Det er vanskelig nok med de ulike reglene, og da er det ekstra uheldig med så lokale ulikheter, sier han til Dagsavisen, og tar forbehold om at han uttaler seg uten spesielle kjennskap til de ulike barnehagene.

Han mener at skoler og barnehager har hatt god tid til å forberede seg til rødt nivå, og at det dermed ikke skulle vært nødvendig å stenge helt.

– Umiddelbart tenker jeg på rødt nivå så skal barnehagene være åpen. Det er kommunal smittevernmyndighet som skal avgjøre om barnehager kan stenge for å forberede rødt nivå – ikke barnehager selv, sier Einar Olav Larsen.

Det er et krav til barnehageeier at de skal ha en beredskapsplan for overgang mellom de ulike «trafikklysene». Noe de har hatt lenge.

– Derfor mener vi at barnehagene burde klart overgangen til rødt nivå uten på stenge, sier han.

– Det som er spesielt med Oslo er at kommunal smittevernmyndighet kan stenge om de mener det er nødvendig, sier Einar Olav Larsen.

Stengingen av enkelte barnehager får store konsekvenser for de som har barn der.

–  Uansett skal barn av foreldre som har samfunnskritiske yrker, og sårbare barn ha et tilbud.  Her er det den enkelte barnehage som må gi et tilbud, selv om de stenger, sier FUB-lederen.

– Vi vil fall poengtere viktigheten av god informasjon til foreldrene, og at man tar i bruk barnehagenes rådsorgan, sier han.

Les også: Nordre Follos kommuneoverlege: Mutantsmitten på sykehjem oppsto i romjulen

Fra gult til rødt

«Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag 25. januar. Videregående skoler skal ha digital undervisning i uke 4 og forberede seg på å gå over på rødt nivå i uke 5. Dette gjelder også de som allerede er på rødt nivå. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det. Lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for studenter neste uke og undervisningen blir heldigital.», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med de nye strenge tiltakene som kom lørdag.

Ulik praksis

Rødt nivå i barnehager og skoler betyr at barn og elever deles inn i mindre grupper og kohorter. For å få til dette kan det være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre.

Men selv om det var rødt nivå fra mandag i Oslo, var ikke alle barnehager klar for dette nivået.

I flere bydeler har barnehagene stengt i to dager for å forberede seg på rødt nivå, mens det i andre bydeler er åpent med reduserte åpningstider.

Tidligere har skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sagt at de har hatt planer for rødt nivå siden november.

Les også: – Det er ikke lett å forklare små barn disse paradoksale kontrastene i smittevernhåndtering over tid

Få henvendelser

Leder i Utdanningsforbundet Oslo,  Aina Skjefstad Andersen, sier til Dagsavisen at inntrykket er at de fleste skolene har hatt gode planer for overgang til rødt nivå.

Inga Marte Thorkildsen, ny skolebyråd. Lilleborg skole. 
Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen. Foto: Mimsy Møller.

– De fleste satte dette i verk da tiltakene trådde i kraft mandag morgen, men noen skoler har har behov for en ekstra dag for å tilrettelegge for dette nivået, sier hun.

– Vi har ikke fått mange henvendelser fra våre medlemmer, men det er klart at noen føler både frykt og uro gitt en uoversiktelig smittesituasjon, sier hun.

Les også: Mutert koronavirus i Nordre Follo: Hele kommunen stenger ned

Når det gjelder barnehagene jobber Utdanningsforbundet med å få en bedre oversikt.

– Her er det opp til bydelen selv å bestemme. Men fra vår side er det et klart ønske at styrerne i hver enkelt barnehage må tas bedre med i vurderingene. Ellers er det klart ønske at åpningstidene i alle barnehagene reduseres til seks og en halv time per dag, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: