Nyheter

Frykter for økt uro under koronastengte tilbud

– Når tilbudene blir borte, sitter ikke ungdommen hjemme hos mor og far. Da er det fare for at de drar ut på gata, henger på T-banen, noe som kan føre med seg mer uro i miljøene og det er dessuten ikke godt smittevern mener James Stove Lorentzen.

Bilde 1 av 2

Denne saken er skrevet før helseminister Bent Høie redegjorde for de nye tiltakene som ble innført lørdag.

Onsdag lettet byrådsleder Raymond Johansen på noen av koronatiltakene, rettet mot barn og unge. Klokken 12.30 lørdag vil byrådslederen kommentere de nye nasjonale tiltak for Oslo-regionen.

Blant de nye tiltakene som har blitt innført er avlysning av alle arrangementer både innendørs og utendørs, og stans i breddeidretten for unge og voksne.

Les også: Nedstengning av Oslo-regionen – disse tiltakene blir innført fra klokken 12.00

Bekymret

At gruppen mellom 13 og 19 år fortsatt må møte stengte fritidsklubber og idrettshaller, bekymrer generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Han frykter at mange som har mistet tilbudene sine, vil falle helt utenfor.

– Jeg er alvorlig bekymret for gruppen opp til 19 år. Her er veldig mange forhindret fra å holde på med sine daglige fritidsaktiviteter. Dette er en tid for å gjenskape viktige miljøer, og jeg frykter at mange vil falle utenfor. Slutter man helt, faller man fort utenfor det sosiale samholdet, sa Magne Brekke til Dagsavisen onsdag.

Han får følge av flere.

– Ungdom mellom 13 og 19 er en veldig utsatt gruppe. Så min bønn til Raymond Johansen og byrådet er at de ser på dette på nytt. At de har stengt tilbudene, hvor ungdommen har muligheten til å være sammen, ha voksenkontakt og bli sett og hørt i ordnede former, er ikke godt smittevern, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

– I en klubb kan lederne passe på at smitteverntiltak overholdes, sier Høyre-politikeren.

James Stove Lorentzen er Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget.

– Dette kan igjen føre med seg mer gjengvirksomhet og mer kriminalitet, sier han med bekymring.

Oslo  20180618.
Komiteleder James Stove Lorentzen under høring om ungdomskriminalitet i Oslo Rådhus.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

James Stove Lorentzen. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Når man stenger et tilbud, betyr ikke det at de i stedet sitter hjemme hos mor og far. Da henger de ute på gaten, og det er i hvert fall ikke godt smittevern, sier Høyrepolitikeren.

– Dette kan føre med seg mer gjengvirksomhet og mer kriminalitet, sier han med bekymring.

Les også: Ekspert: Høie bør ta en runde til på skjenkeforbudet

Deler bekymringen

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), deler Magne Brekke og James Stove Lorentzens bekymringer.

Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturbyråd. Politiker (SV). Oslo rådhus.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV). Foto: Mimsy Møller

– Først og fremst er jeg opprørt over at regjeringen prioriterer toppidrett fremfor å åpne opp for barn og unge. Det er galskap. Ungdom har vært flinke med å følge reglene, men de bærer en tung bør for å hindre smitte i samfunnet, sier byråden til Dagsavisen.

– Så min oppfordring til James Stove Lorentzen er at han tar kontakt med sine partifeller i regjeringskontorene, og sier at de gjør feil, sier byråden.

Omar Samy Gamal frykter i liket med de to andre at de som faller utenfor blir vanskelig å få tilbake.

– Men vi gjør alt vi kan for å åpne opp for alle barn og unge. Vi skal i neste uke igjen vurdere smittesituasjonen, og håper å kunne åpne opp mer. Men det er smittetallene som styrer samfunnet. Og de faglige rådene har vært så tydelige, at har måtte fatte de tiltakene vi har gjort. Det har vært med tungt hjerte vi har gjort det, sier byråden.

Les også: Byrådet ber om statlige midler for å kickstarte frafallen ungdom

Mistet tilbudet

Men også andre, og vel så utsatt grupper har mistet sine tilbud.

James Stove Lorentzen er også bekymret for treningstilbudet til psykisk utviklingshemmede, som også er koronastengt.

– Dette er en liten gruppe på rundt 50 personer i alle aldre som har mistet et lyspunkt i hverdagen, sier Stove Lorentzen, og tenker på tilbudet til Heming.

Heming IPU (idrett for psykisk utviklingshemmede) arrangerer idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede, som kommer fra hele byen, hvor de kan delta i ulike aktiviteter.

– Det må gå an å skjære igjennom og lage forskjellige regler for ulike grupper. Her har de hatt et spesialtilpasset treningsopplegg med lek og glede, som de når har mistet. De er sjelden mer enn 15–20 på hver trening, så det er fullt mulig å opprettholde et godt smittevern. For denne gruppen har høydepunktet vært å kunne møte venner likesinnede. Så derfor ber jeg om at byrådet også ser på denne gruppen på nytt, sier James Stove Lorentzen.

Les også: Byrådslederen i strupen på Rajas karanteneunntak: – Galskap

Får konsenkvenser

Doktorgradsstipendiat Marlene Persson ved OsloMet forsker på ungdoms idrettsdeltagelse.

– Den klareste konsekvensen er at treningsmengden og fysisk aktivitet synker hos ungdom som slutter med idrettsaktivitet, sier Marlene Persson til Dagsavisen.

###

Doktorgradsstipendiat Marlene Persson ved OsloMet. Foto: NOVA, OsloMet

For mange ungdommer har en arena for sosial kontakt vært borte i store perioder under koronaen. Og når tilbudet blir borte, skal det litt til å begynne igjen.

– De som slutter med trening, kompenserer ikke med å trene på egenhånd. Det er de som fortsetter med idrett som også trener mest på andre arenaer, sier forskeren.

– Det får sosiale konsekvensene at ungdom mister nettverk man har i idretten. En viktig grunn til at ungdom driver med idrett er jo nettopp det å få treffe venner. Vi vet at savnet etter å treffe venner fysisk har vært noe av det som har vært vanskeligst for ungdom under korona, sier Marlene Persson.

Ennå vet man ikke tallene på hvor mange som helt faller, og hvem de er.

– Det vi vet fra før er at de som faller fra, ofte er de som sliter mest på andre arenaer og har bakgrunn fra lavere sosiale lag. Dette kan tenkes å bli forsterket nå som mange av tilbudene er borte. Vi vet også at ungdom som slutter scorer lavere på livskvalitetsmål, og bruk av rusmidler, sier Marlene Persson.

Mer fra Dagsavisen