Nyheter

Mener regjeringen torpederer Oslos klimamål: – Jeg er bekymret

Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Men det blir vanskelig, hvis ikke regjeringen gjør mer. Det mener miljøbyråd Lan Marie Berg.

Fredag la regjeringen stolt fram sin klimamelding for 2021-2030. De vil mer en tredoble CO2-avgiften på ni år. De åpner for nullutslippssoner i byene. De stiller krav til nullutslipp i både bil buss og ferje som kjøpes inn fra det offentlige.

Til sammen håper regjeringen tiltakene skal kutte nasjonens klimagassutslipp med 45 prosent innen 2030.

Men i Oslo sitter miljøbyråd Lan Marie Berg og frykter at Oslos klimamål nå kan gå i vasken. Grunnen? Oslo har ikke fått det som de ville i klimameldingen på noen av de viktigste utslippsområdene i byen.

Les også: Klimaplan varsler kraftig økning av CO-avgiften til 2.000 kroner

Statens byggeplasser i Oslo

Kort oppsummert er bygg, transport og avfallsforbrenning de tre største forurenserne i Oslo. På bygg hadde miljøbyråden håpet på at staten skulle følge etter kommunen og kreve utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser.

Blant annet skal staten bygge det enorme nye regjeringskvartalet. Mens Oslo kommunes nybygg nå reises av elektriske gravemaskiner og heisekraner på biodrivstoff, har staten ikke gått inn for et tilsvarende krav.

Samtidig har kommunen og regjeringen en uenighet gående rundt om Oslo kan kreve nullutslipp av private entreprenører som bygger store prosjekter.

I transportsektoren vil staten bygge både E18 og E6 i og rundt Oslo. Mens Oslos håp om å få fullskala karbonfangst på Klemetsrud heller ikke er innfridd.

– Jeg er bekymret for at denne klimameldingen torpederer klimamålene, sier Berg.

Uklart om nullutslippssoner

En melding som vekket glede på Oslo Rådhus var nyheten som kom torsdag, at regjeringen ville tillate kommunene å opprette nullutslippssoner, altså områder i byen hvor det ikke er lov å kjøre bil som går på bensin eller diesel. Men etter å ha lest litt nøyere er byråd Berg blitt mer skeptisk også her.

– Vi ser at det er uklart om byene får lov til å innføre nullutspillssoner. Det er uvisst hvor mange byer som skal få lov og hvor de skal få opprette sonene. Dette skal de avklare i løpet av 2021. Det er dumt, for dette er et veldig viktig virkemiddel for oss, sier hun.

– Vi trenger tydeligere signaler enn dette.

Les også: Rotevatns klimaplan: Fossilbiler kan forbys

Torsdag kom det frem at miljøbyråden ønsker nullutslippssoner i samme område som i dag omfattes av Bilfritt Byliv. Altså sentrum, Grønland og Tøyen. Men det er altså ikke sikkert Oslo får bestemme helt selv hvor sonene skal være.

– Det blir neppe i Festningstunnelen?

– Nei, vi får lage nullutslippssone i Stortingsgarasjen. Haha.

Sier ikke når vi skal strupe olja

I tillegg mener Berg at denne klimaplanen ikke tar for seg de viktigste sakene i klimakampen.

– Nemlig når vi skal slutte med oljeutvinning, slutte å bygge store motorveier og få ned overforbruket. Det er de store, vanskelige spørsmålene, sier hun.

Hun mener det er bra at CO2-avgiften skal økes fram mot 2030, men at det ikke er nok.

– Hvis man mener vi skal kutte utslipp, så må man kutte i olje og gass, og klimavaske Nasjonal Transportplan. Få vekk de prosjektene som vil føre til store utslipp!

– Hva hadde du forventa?

– Det er ikke noen overraskelse at regjeringen ikke leverer skikkelig klima og miljøpolitikk. Når de har Frp som sin fremste samarbeidspartner kan man kanskje ikke forvente at klimatiltakene skal monne.

– Helheten er ikke nok. Dette er ikke et godt svar til alle de barn og unge som har demonstrert for klima, sier hun.

– Kan Oslo nå sitt klimabudsjett?

– Vi vil gjøre alt vi kan for å nå det målet. Men vi får ikke den drahjelpa vi trenger fra regjeringen. Oslo skal gjøre alt vi kan, men vi opererer innenfor de rammene som staten vil gi oss.

– Men kan dere få det til?

– Hvis vi skal klare å nå de målene så må vi ha vesentlig større drahjelp fra staten. Jeg er bekymret for at denne klimameldingen torpederer klimamålene. Derfor er det bra at det snart er valg, sier byråden.

Mer fra Dagsavisen