Nyheter

Sp fremmer sykehusforslag for Stortinget: Vil stoppe salget av Ullevål

Sps stortingsrepresentanter Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjeldsvik og Per Olaf Lundteigen fremmet i dag et forslag, hvor de ber stortinget be regjeringen ikke sette i gang salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken

–Vi i Sp er initiativtakere og har skrevet forslaget og har fått tilslutning fra SV, Rødt og MDG, sier Jan Bøhler.

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MDG),  Kari Elisabeth Kaski (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) støtter forslaget til Sp.

Sagaen om Ullevål

– Framdriften i behandlingen er ikke bestemt ennå, i og med at det ble fremmet i dag. Men det blir i Stortinget etter nyttår, i løpet av januar-februar, sier Bøhler.

Sagaen om sykehusene i Oslo tar aldri slutt, og det kjempes om interessene på flere fronter. Denne uka var forprosjektet tema på styremøte i Helse Sør-Øst, og i Dagsavisen har sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth denne uka presisert hvor viktig det er å komme igang med dette for framdriften av prosjektet. Men motstanden er fortsatt der.

Les også: – Hvis Oslo sier nei til Gaustad, ryker også nytt sykehus på Aker

Offentlig ansvar

«Sykehustjenester er en del av velferdsstatens tilbud og er et offentlig ansvar. Det er stort behov for å investere i offentlige sykehus i Oslo, og legge til rette for sykehusbygg og funksjoner i Oslo og Norge som sikrer innbyggerne et tilbud med nok kapasitet og god kvalitet. Ny sykehusutbygging må gi et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester til alle innbyggere som trenger det, når de trenger det, og motvirke utvikling av et todelt helsevesen», skriver forslagsstillerne i sin bakgrunn til Stortings-forslagene.

Les også: Tillitsvalgt lege reagerer mot sykehusdirektøren i Oslo: – Dobbeltkommunikasjon

De mener at en investering i sykehustilbudet til Oslos innbyggere må sikre at Aker sykehus raskest mulig blir lokalsykehus for hele Groruddalen.

– Jeg håper på flertall. Det kan vi få hvis de lokale politikerne i Oslo fra FrP, KrF og V som sier de er enige med oss, greier å påvirke sine partier på Stortinget. Hvis ikke er deres lokale motstand lite verdt. Argumentene for å stoppe planene blir stadig sterkere, og jeg tror vi uansett vil vinne fram, enten det blir nå eller etter valget neste høst. Det som haster mest før valget er å stoppe planene om salg av Ullevål og forprosjektet med riving av bygg på Rikshospitalet for å gjøre plass til det nye gigantsykehuset, sier Jan Bøhler til Dagsavisen.

På bakgrunn av dette har de stillet følgende fem forslag:

  • Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken inklusivt reguleringsspørsmålet.
  • Stortinget ber regjeringen ikke tillate rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse ved OUS før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Aker Sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo.
  • Stortinget ber regjeringen å iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo Universitetssykehus og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes.

Les også: Flertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud

Om ett år

Reguleringssaken i Oslo vil ventelig ikke være avklart før om lag et år.

– Det finnes i dag ikke støtte til regjeringens sykehusplan for Oslo hos lokal planmyndighet. Bystyret i Oslo trakk i januar 2020 støtten til helse- og omsorgsministerens vedtatte «målbilde» og de gjeldende byggeplanene for Nye Oslo Universitetssykehus. Det var samtidig et klart flertall i Oslo bystyre for å sikre Groruddalen et samlet sykehustilbud på Aker, sier Jan Bøhler.

Les også: Slik skal Bjørn Atle Bjørnbeth roe gemyttene rundt Oslo Universitetssykehus

Mer fra Dagsavisen