Nyheter

Frode Jacobsen bekrefter: – Ja, jeg vil på Stortinget

Leder i Oslo Ap og gruppeleder på rådhuset, Frode Jacobsen, takket nei til stortingsplass for fire år sida. Nå har han ombestemt seg, og ønsker å sitte på Stortinget neste periode.

– Jeg vil lage politikk, og jeg vil gjøre en jobb for Oslofolk og for Oslo Arbeiderparti, sier leder i Oslo Ap og gruppeleder for Ap i rådhuset, Frode Jacobsen.

Det har i en årrekke vært tradisjon for at lederen av Oslo Ap sitter på Stortinget. Da Jacobsen ble valgt som fylkesleder i 2016 var det mange som pekte på at han også skulle ha en plass på tinget. Men det ønsket ikke hovedpersonen selv. Han hadde nettopp blitt gruppeleder på rådhuset, med hovedansvaret for å lose det rødgrønne samarbeidet i havn.

I dag, fire år seinere, har han kommet på nye tanker. Han bekrefter nå for første gang det mange i partiet har hvisket om lenge: Han ønsker å sitte på Stortinget neste periode.

– Jeg har vært heltidspolitiker i fem år. Jeg blei valgt inn i bystyret som 47-åring. Jeg så aldri for meg noen politisk karriere, men det har gitt mersmak. Så hvis partiet vil, har jeg lyst til å bidra på en annen arena, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Oslo Ap-leder: – Jeg har stått mye på dugnad og solgt toalettpapir (+)

Fra Oslo til Stortinget

I Oslo var det rødgrønne samarbeidet såpass vellykket at velgerne ga partiene som styrer byen fornyet tillitt etter valget i fjor. Suksessoppskriften som det rødgrønne prosjektet i Oslo har vært, og de løsningene politikerne har funnet i byen, ønsker Jacobsen å ta med seg inn på Stortinget.

Han peker selv på fem hovedtemaer han mener Arbeiderpartiet må jobbe med framover som han ønsker å bidra med sin erfaring fra Oslopolitikken:

Sterkere fellesskap og trygge nærmiljøer, bygge ut velferden, trygghet for og i arbeid, bekjempe forskjeller og rettferdig klimaomstilling. Alt dette er saker Jacobsen mener man får til i hovedstaden.

– Jeg er stolt over resultatene. Jeg vil ta med meg inspirasjonen fra Oslo inn på Stortinget. Min ambisjon er at Oslo Ap skal vise vei. Mye av det vi gjør i Oslo er tydelig Arbeiderparti-politikk. La oss bygge på det også nasjonalt og erstatte dagens regjering med en Ap-ledet regjering. Det er det jeg vil bruke alle mine krefter på det neste året, sier han.

LES OGSÅ PORTRETTET: Brølet etter Bøhler (+)

Tapt oppslutning

Under de årene Jacobsen har vært leder for Oslo Ap har partiet tapt oppslutning jevnt og trutt. I kommunevalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet 32 prosents oppslutning i hovedstaden. Men etter valget i fjor var det klart at partiet hadde sunket som en stein: Kun 20 prosents oppslutning var fasiten etter at stemmene var talt opp.

– Vi har ikke vært flinke nok til å lytte til bekymringene folk har. Da må vi mer ut og snakke med folk, sier Ap-politikeren.

LES OGSÅ: Rødt ut mot byrådets budsjettforslag: – Helt elendig levert og et klart løftebrudd (+)

Han peker på en valgkamp Arbeiderpartiet var forberedt på at skulle handle om kjerneoppgaver som eldreomsorg, skole, AKS og idrettsanlegg. I stedet var bompenger og parkeringsplasser den altoverskuende saken som dominerte hele valgkampen. Jacobsen sier det ser ut som velferdspolitikk er avpolitisert.

– Når folk først har fått gratis AKS, flere hender i eldreomsorgen, flere idrettsanlegg og svømmehaller, er det lett å ta det som en selvfølge. Sånn var det ikke før og den velferden vi har i dag kan ikke tas som en selvfølge. Det er store skillelinjer innen velferdspolitikken. Det må fram, sier han.

I Oslo har klimakampen stått sentralt for byrådet, og et av de viktigste og mest kontroversielle tiltakene har vært flere bomstasjoner. Jacobsen peker på at det må være en balanse mellom effektiv miljøpolitikk og god fordelingspolitikk. Her mener han erfaringene fra bompengedebatten Oslo er viktig å ta med seg inn i den nasjonale politikken.

– Vi må også ha et fordelingsperspektiv inn i miljø- og klimakampen. Jeg tror Arbeiderpartiet er det eneste partiet som kan få det til og skape forståelse om behovet for omstilling hos alle grupper, også hos dem som ikke har råd til månedskort eller synes bomprisen er høy nok, sier han.

LES OGSÅ: Hvor mye skal leietakere betale for kommunal bolig? Dette er byrådets løsning på gjengs leie-floka (+)

Bøhler og Bøler

I dag har Oslo Ap fem stortingsrepresentanter, tre menn og to kvinner. En faktor som gjør at veien til sikker stortingsplass for Jacobsen kan være litt kortere er at mangeårig stortingsrepresentant og Jacobsens forgjenger som fylkesleder Jan Bøhler har varslet at han ikke ønsker gjenvalg.

Det skjedde ikke helt uten bitterhet. Da Bøhler varslet sin avgang tok han samtidig et oppgjør med det han mente var en kampanje mot han fra deler av ledelsen i Oslo Ap. Jacobsen sier han ikke forstår kritikken fra Bøhler og sier han ikke kjenner til noen kampanje mot han.

Jacobsen skryter av hvordan Bøhler har løftet fram saker som handler om Oslo i løpet av sin tid på Stortinget.

– Da jeg begynte i AUF var Marit Nybakk den fremste Oslorepresentanten. Jeg har lært mye av henne. Og jeg syntes også Jan har bidratt til å løfte Oslosaker. Jeg finner inspirasjon ved å lære av de som har vært på Stortinget tidligere, og de to har særlig bidratt med et Oslo-perspektiv inn på den nasjonale arenaen, sier Jacobsen.

Han snakker om politiske motivasjoner, kampsaker og ambisjoner over kjøkkenbordet hjemme på Bøler, samme del av byen der han er født og oppvokst, og der han ble leder av bydelsutvalget som 23-åring i 1991. Den nærheten til lokalmiljøet og folk som bor i byen mener Jacobsen han må ta med seg om han skulle bli valgt inn på Stortinget.

– Jeg er solid forankra her. Det er her jeg lever mitt liv. Det er her unga mine er vokst opp og mora mi på 82 bor her. Det gir meg en god innsikt i hvordan folk i Oslo har det. Jeg har lenger erfaring med å være styreleder i korpset enn å være leder i Oslo Ap. Vi skulle nylig vært med på vårt tolvte loppemarked, men det blei avlyst på grunn av koronaen. Så nå bekymrer jeg meg for korpsets økonomi, selv om jeg ikke lenger er styreleder, sier Jacobsen, før han til slutt legger til:

– Jeg tror det er få som har solgt like mye dasspapir som meg, til inntekt for korpset og skoleturer. Det å gjøre en innstas på dugnad sammen med andre for fellesskapet, det gir mening og er viktig for meg.

Les også: Valgløfter legges på is – slik er Oslo-budsjettet 2021

Mer fra Dagsavisen