Nyheter

172 utkastelser fra kommunale boliger i året

Familien Amiri, familien Lødding og framilien Bakii er ikke alene om å miste sine kommunale boliger. Hvert år må Boligbygg i snitt gå til 172 tvangsutkastelser.

Denne saken sto først på trykk i september 2020. 

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, drifter og leier ut de kommunale boligene i Oslo kommune, og foretaket har sin historie tilbake til Leiegårdskontoret som ble opprettet i 1898.

Boligbygg Oslo har ansvar for forvaltning, utvikling og vedlikehold av 11.384 boliger (per 31.12.19). Til sammen bor det over 25.000 mennesker i boligene.

Kastet ut

Dagsavisen har den siste tida skrevet flere artikler om familier som er blitt kastet ut etter å ha bodd i samme kommunale leilighet i en årrekke.

I går skrev Dagsavisen om familien Amiri som hadde bodd i fem år i en kommunal leilighet på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand, og som fikk 10 minutter på å pakke og komme seg ut, da Namnsfogden sto på døra.

I august skrev vi om familien Lødding på Vestli som ikke får fornyet sin kontrakt, selv om de nå har bodd i samme rekkehus i 16 år.

Årsaken er at Bydel Stovner mener at leiligheten er for stor for familien.

Og på Tøyen må Kemal Bakii og familien ut etter 13 år i samme leilighet. Han har skaffet seg fast inntekt, og oppfyller dermed ikke lenger kriteriene for kommunal bolig.

De er bare noen av tilfellene.

I gjennomsnitt de siste fire år (2016–2019) er det gjennomført 172 utkastelser per år ifølge tall fra Boligbygg.

Les også: Bygården rett ved Akerselva står halvtom: – Det er trist å se at det står og forfaller (+)

Mislighold

I eksemplene Dagsavisen har belyst, er det bortfall av rett til kommunal bolig, som er årsaken til utkastelse. Men det kan også være andre grunner til at folk blir bedt om å forlate leilighetene.

– Begjæring om utkastelse ved Namsmannen gjennomføres når beboer har misligholdt leieforholdet, og eventuelt ikke har rettet det, etter gjentatte oppfordringer, skriver kommunikasjonsdirektør i Boligbygg, Kristin Øyen i en e-post.

– Den viktigste årsaken til utkastelse er betalingsmislighold. I snitt gjelder dette 75 prosent av gjennomførte utkastelser. Boligbygg ønsker færrest mulig utkastelser på grunn av betalingsmislighold, og har derfor dialog med Nav i bydel knyttet til begjæringer om utkastelser, og har lagt inn ekstra tid fra andre purring til begjæring, for å gi bydel og beboer tid til å ordne opp. Det tas ut cirka 850 begjæringer om utkastelse årlig, men de fleste av disse blir trukket, før det kommer så langt som til utkastelse.

Les også: Disse klassiske Oslo-murhusene ble pusset opp i 2011. Nå vil kommunen selge dem som ubeboelige (+)

– I enkelte saker, for eksempel truende atferd mot naboer eller medarbeidere/leverandører, må utkastelse gjennomføres raskt, skriver hun videre.

Står tomme

Da Dagsavisen skrev om familien Lødding som ikke lenger får bo i hjemmet de har hatt i 16 år på Vestli, svarte ansvarlig byråd, Rina Mariann Hansen (Ap), at saken synliggjør behovet for flere kommunale boliger i Oslo.

Ikke alle de kommunale boligene er leid ut, eller er egnet til boligformål.

«Per august hadde Boligbygg totalt 188 boliger som er tatt ut av ordinær utleieportefølje, og ikke er bebodd. 24 av disse er i bygg som er under rehabilitering av et omfang som tilsier at bygget må være tømt for beboere. 77 boliger ligger i bygg der det enten skal bygges nytt eller bygges om», skriver Kristin Øyen i Boligbygg.

50 boliger er utpekt som piloter i en tredje boligsektor, og dermed ute av Boligbyggs disposisjon.

25 boliger er i prosess for salg og skal ut av porteføljen. 12 boliger er helt uegnet for Boligbyggs formål, men kan av ulike årsaker heller ikke kunne selges, pga. vernestatus, plassering innenfor markagrensen eller lignende.

Les også: Marianne Borgen om Tøyenløftet sju år etter: – Jeg skjønner godt frustrasjonen og kritikken (+)

«I tillegg til disse boligene som er ledigstilt og ikke leies ut vil en andel boliger til enhver tid stå som ikke utleid i en kort periode, mellom beboerskifter. Det vil si at boligen settes i stand for ny utleie, bydelen skal tildele boligen til en beboer med behov som matcher boligen, det avtales og gjennomføres visning med kontraktsignering. For de 40 prosent av boligene som ligger i borettslag og sameier har styrene en frist på 30 dager til å godkjenne ny leietager. Totalt kan hele denne prosessen ta 70 dager. I gjennomsnitt gjennom 2019 var denne operative ledigheten på 3,8 prosent i gjennomsnitt gjennom året, noe som er under måltallet på maksimalt fire prosent», skriver de videre.

Les også: Denne blokka skulle endre Oslos boligmarked (+)

Mer fra Dagsavisen