Nyheter

Bydelen har høyest andel rusavhengige. Nå kommer tilbudet som skal bedre hverdagen deres

I Bjerke bydel bor flest folk i aktiv rus, og som mangler aktiviteter i hverdagen. Nå skal Aktivitetshuset på Bjerke forsøke å bøte på problemet.

Nytt aktivitetshus for rusavhengige på Bjerke. Samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og bydel Bjerke
Aktivitetsrom