Nyheter

Sofienberg skole har en av Oslos trangeste skolegårder

Ekspertene anbefaler at hvert skolebarn bør ha minimum 20 kvadratmeter hver til disposisjon for frilek. På Sofienberg skole har elevene 3,1 kvadratmeter.

I en serie saker har Dagsavisen satt søkelyset på Oslo-barns tilgang til uteområder.

Koronakrisa har tvunget fram en hverdag med mer uteskole, og dermed også aktualisert behovet for uteområder. På Sofienberg skole i Oslo indre øst er det svært sparsommelig med plass ute for de unge. Her har elevene 3,1 kvadratmeter hver å boltre seg på.

Les også: Må nøye seg med 8 kvadratmeter skolegård

– Vi tror det må være norgesrekord i liten skolegård, sier Helen Rist, mamma til en av 8-klassingene på Sofienberg skole.

Nå jobber foreldrene på Sofienberg skole med å løfte saken til bydelen og bystyret.

– Sofienberg er en ungdomsskole og elevene skal ha 12 - 18 kvm hver i følge Oslo kommunes retningslinje. Det er det samme arealkrav for ungdom som barnetrinn, for 12- til 16-åringer trenger også god plass til å leke og være fysisk aktive. For at det aksepteres avvik og et lavere antall kvadratmeter per elev enn Oslo kommune selv anbefaler  skal det være maks 50 meter til park eller sportsplass. Det kunne det vært i Sofienbergparken, men slik utearealene i parken er løst i dag er det ikke mulig, sier Rist.

###

Er dette Norges minste skolegård? Foto: Helen Rist

Stengt ute

Rett utenfor skolen ligger Sofienbergparken øst. Den har behov for oppgradering men har mye potensial som et godt egnet område for skoleelevene.

Problemet er bare at det ligger to barnehager gjerdet inn helt opp til hverandre slik at elevene ikke kommer inn i parken fra skolegården. For å få tilgang til parken må de gå en minst 120 meter lang omvei.

– Dette med de to barnehagene ble gjort rett før skolen ble endret til ungdomsskole. Vi synes det er en dårlig løsning og tenker at barnehagene med enkelhet kunne vært løst med enklere tilgang ut i parken. Vi ønsker oss en løsning som blir bra og funksjonell for alle, både de små barna, ungdommene og beboerne i området. Slik det er nå henger elevene heller rundt i Trondheimsveien og butikkene der, sier Helen Rist.

Les også: Nydalens beboere «drukner» i betong

###

Det er enklere for elevene å henge i Trondheimsveien enn i parken. Foto: Helen Rist

Les også: Fyrstikkalleen barnehage mister grøntområdet når ny sykkelsti skal lages (+)

Ikke godt planløst

Helen Rist påpeker også at Sofienbergparken heller ikke er spesielt godt tilrettelagt for aktivitet.

– Det er kun en eneste sittebenk der, og området kunne vært planløst mye bedre på en måte som tjener flest mulig. Vi forstår at tilfanget på utearealer er begrenset, og dette er det mest tettbodde området i hele Norge. Men da gjelder det å ha løsninger som er best mulig egnet for flerbruk, sier Helen Rist, som husker at landskapsarkitektene uttrykte at de syntes elevenes uområde var i minste laget allerede da skolen ble bygget om i 2014.

– Den gang var det bar ett klassetrinn her. Siden har antall elever mer enn tredoblet seg.

###

Parken er stor men dårlig planløst. Foto: Helen Rist

Faller mellom etater

Skolens rektor har forsøkt å ta saken opp med ansvarlige i systemet i Osloskolen, men opplever at saken faller mellom forskjellige etater. Nå har foreldrene bestemt seg for å ta saken i egne hender.

– Det er Utdanningsetaten som har ansvar for skolens arealer, mens Bymiljøetaten og Bydel Grünerløkka har ansvar for parkanlegget, så målet vårt er å få disse forskjellige beslutningstakerne til å snakke sammen, sier Helen Rist.

– Denne våren har vi foreldre så vidt kommet i gang med å følge opp, men så kom koronakrisen og alt stoppet litt opp. Men jeg og en annen forelder møtte opp i åpen halvtime i bydelsutvalgsmøte for en stund siden, og vi har hatt noen positive innledende samtaler med lokalpolitikere i oppvekst- miljø og kulturkomitéen. I tillegg har FAU en plan om å fremme et innbyggerinitiativ til behandling i bystyret.

Hundeforslag

Foreldrene har også skrevet til Bymiljøetaten for å gi innspill til deres behovsplan for park, idrett og frililuftsliv.

– Det er også en gruppe hundeeiere som jobber for å få en del av parken gjerdet inn til hundelufting, noe som vi erfarer at bydelsadministrasjon ikke ønsker og som heller ikke har fått noe vedtak i Bystyret.  Vi er i utgangspunktet åpen for å se på alle slags løsninger men de foreldrene stiller seg skeptiske til et forslag som vil stenge av enda mer av parken fra elevene, sier Helen Rist, til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen