Nyheter

Krystallklar om mangel på digital undervisning: – Det er ingen tvil om at dette ikke er greit

– Det har blitt store forskjeller i elevenes skoletilbud under koronakrisen, sier kunnskapsminister Guri Melby som er bekymret for konsekvensene og varsler flere tiltak.

Onsdag skrev Dagsavisen om hvordan elever i videregående skole i snart to måneder nærmest har druknet i oppgaver og innleveringer samtidig som mange elever sjelden eller aldri har fått digital undervisning av lærerne ved hjelp av videoforelesning, chatt-diskusjoner og samtalegrupper med deling av fagstoff.

Bakgrunn for saken: Jonas (16) sitter alene med lekser til halv sju om kvelden

Ifølge Elevorganisasjonen er det vanlig at lærere i videregående skole bare er innom for å sjekke oppmøte og gi oppgaver og beskjeder på begynnelsen av arbeidsøkta, for deretter å overlate elevene til seg selv. Mange elever forteller at de ikke har fått noen undervisning i flere fag siden skolene stengte for nesten to måneder siden. De savner også hjelp når de står fast.

Dette er ikke en situasjon kunnskapsminister Guri Melby sier seg fornøyd med:

– Det er ingen tvil om at dette ikke er greit. Elevene skal ha utbytte av opplæringen enten vi har stengte eller åpne skoler, fastslår kunnskapsminister Guri Melby overfor Dagsavisen.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Flere tiltak på bordet

Samtidig erkjenner Melby at mangelen på digital undervisning og oppfølging fra lærerens side slik elevene beskriver, utvilsomt har noen alvorlige konsekvenser:

– Jeg frykter at dette gjør at mange elever har mistet verdifull tid de skulle brukt til å opparbeide seg viktig kompetanse. Derfor er det så utrolig viktig at vi får dem tilbake på skolen så fort som mulig. Først og fremst bidrar stengte skoler til økte forskjeller. Noen elever og lærere behersker dette godt, andre gjør det ikke. Det gir meg en stor bekymring, innrømmer kunnskapsministeren.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nå vil hun ta med seg de siste ukenes erfaringer videre og skisserer overfor Dagsavisen et viktig arbeid hun nå vil ta fatt på:

* Kunnskapsministeren vil se på hvilke tiltak som kan settes inn for å kompensere for den negative effekten stengte skoler har hatt, og hva som kan gjøres for å redusere de digitale forskjellene i Skole-Norge.

* Melby vil også igangsette en grundig evaluering av hvilke konsekvenser de stengte skolene har hatt. Hva som har fungert, og hva skolene må jobbe med å forbedre i tiden framover. Ifølge Melby gjelder dette ikke minst fordi man må påregne en del hjemmeundervisning også til høsten.

* Videre varsler Venstre-statsråden at det om et års tid skal komme en egen stortingmelding om den videregående opplæringen. Erfaringene den siste tiden viser et stort behov for at digital kompetanse får en sentral plass i dette arbeidet, og ikke minst i fremtidens videregående skole, mener kunnskapsministeren.

* Regjeringen lover også 140 millioner kroner til digital satsing i norsk skole med utgangspunkt i behovet for en god del hjemmeundervisning også i tiden framover.

Lærerleder: - Ingen av lærerne jeg har snakket med er fornøyde

– En viktig del av bildet

Skolestatsråden er ikke overrasket over beskrivelsen de fortvilte elevene har gitt av situasjonen:

– Nei, jeg er ikke forbløffet. Det er store variasjoner i hvor forberedt elever og lærere var på å jobbe digitalt. Dermed har det også blitt store forskjeller i elevenes skoletilbud under koronaen. Mange skoler gjorde en imponerende jobb med å tilrettelegge undervisningen digitalt da skolene ble stengt over natta, men vi ser at skoler som hadde kommet langt digitalt før dette skjedde, også er de skolene som har lykkes godt med opplæringen i denne perioden, sier Venstres kunnskapsmnister Guri Melby.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Selv om kunnskapsministeren påpeker at elevenes beskrivelse av situasjonen ikke viser hele virkeligheten, mener hun det gir viktig innsikt:

– Det disse elevene forteller er en viktig del av bildet. Samtidig vil jeg uttrykke medfølelse for at ikke alle lærere og elever har greid denne overgangen like godt. Etter en litt treg start har mange virkelig løftet seg. Det er veldig mange som har strekt seg langt for å få til god undervisning. Så har man ikke alltid lykkes med alt, skryter Melby, som likevel håper både elever og lærere har lært en del ting av det de har vært igjennom.

Ingen klare retningslinjer

På spørsmål om det burde vært satt noen minimumskrav til kvaliteten på den digitale undervisningen og opplæringen elevene skal få når det er hjemmeskole, svarer kunnskapsminister Guri Melby:

– Alt vi har av lover og krav er tilpasset at elevene skal møte fysisk på skolen. Sånn sett har vi ikke klare retningslinjer for hvordan opplæringstilbudet skal tilpasses denne situasjonen spesifikt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: