Nyheter

Sykepleiere i hjemmetjenesten er redde for å smitte pasienter på jobben

En fersk undersøkelse gjort av fagbladet Sykepleien, viser at hele ni av 10 sykepleiere i hjemmetjenestene er redde for å smitte pasienter på jobb i disse koronatider. Tillitsvalgte bekrefter at mangel på smittevernutstyr er et problem.

Rundt 2.500 sykepleiere over hele landet har deltatt i en undersøkelse fra fagbladet Sykepleien om koronakrisen.

Svarene er entydige.

Ni av ti sier at de er redde for å gå på jobb, og mest engstelige er de som jobber i hjemmetjenesten.

–  Denne undersøkelsen er på linje med tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer og tillitsvalgte daglig, sier forbundsleder i Norsk Sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen til Dagsavisen.

###

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Hun sier videre at den største utfordringen ligger i hjemmetjenesten og på sykehjem, og gjelder mangel på smittevernsutstyr.

– Det er særlig i hjemmetjenesten belastningen er stor. Her er det mange involvert og mange skift av smittevernutstyr og de ansatte er redde for å smitte pasienter, kolleger og for å ta med seg smitte hjem til nærstående familiemedlemmer, sier hun.

–  Vi jobber hele tiden med helsemyndighetene, og i dag sa Helsedirektøren at en ny forsending med smittevernsutstyr er på vei. Vi er spente på om det tilstrekkelig, og om det er riktig utstyr for sykepleietjenester, sier hun.

Les også: NHO Viken Oslo vil ha krisepakke fra kommunen

Mangler smittevernutstyr

Resultatene fra Sykepleiens undersøkelse viser at et stort flertall av sykepleierne er redde for å smitte sårbare pasienter, og mange uttrykker bekymring over tilgangen til smittevernsutstyr.

Over 80 prosent av de spurte sier ser «Enig» eller «Helt enig» i påstanden «Jeg er redd for å smitte sårbare pasienter med korona».

Andelen er enda høyere for ansatte innen hjemmetjenesten, der hele 91,8 prosent sier seg enige i ovennevnte påstand.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Totalt er det rundt 52 prosent som svarer at de frykter at de selv blir smittet i forbindelse med sitt arbeid.

Rundt 37 prosent av sykepleierne mener deres arbeidsplass ikke har tilstrekkelig tilgang på smittevernsutstyr. Også her er det hjemmesykepleierne som uttrykker mest bekymring. Blant disse oppgir sier halvparten seg uenige i påstanden «Min arbeidsplass har for tiden tilstrekkelig tilgang på smittevernsutstyr».

– Mange er redde

Hjelpepleier Britt Holand i bydel Østensjø forteller Dagsavisen om en ny og annerledes hverdag.

– De sitter hjemme og følger med på nyheter på NRK hele dagen. Det gjør mange redde, og de kjenner på frykten. sier hun.

###

Hjelpepleier i Bydel Østensjø, Britt Holand. Foto: Rino Holand

Hver gang de skal ta ut smittevernutstyr, må de gå via sin nærmeste leder.

– Det er for at de skal ha en oversikt over hva som brukes. De vi merker mest er at det begynner å minke på munnbind og antibac.  Noen brukere vil helst at vi som jobber i hjemmesykepleien bruker munnbind, selv om de ikke er i karantene eller er smittet,  sier hun.

Hun er ikke engstelig for at brukerne bringer med seg smitte.

– De er inne hele dagen. Vi er mer bekymret for at vi tar med oss smitte, sier hun.

Bydel Østensjø har kategorisert den enkelte bruker, for å se om det er mulig å kutte ned på noen tjenester.

– Vi ser på hvem som må ha besøk, og om det er noen hvor vi kan kutte ned på antall besøk om dagen i en liten periode. Enkelte har fire-fem besøk om dagen, ofte av forskjellige pleiere, og det er klart at risikoen for smitte da øker, sier hun.

Les også: Marianne Borgen: – Vær nær uten å være fysisk nær

Opplæring og utstyr

Hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, Peter Hilario mener at mye av frykten for å gå på jobb og smitte eller bli smittet nå har gått noe over.

– Opplæring og godt utstyr hjelper på frykten, sier Hilario til Dagsavisen.

Han mener det er forskjell på de som jobber innen på et sykehjem, og de som er ute i hjemmetjenesten.

–  På et sykehjem er det lettere å isolere i et kontrollert miljø. Er det konstatert smitte hos en pasient går vi alltid inn med fullt smittevernutstyr som hansker, munnbind, frakk, hette og visir. Ved bare symptomer bruker vi hansker,  frakk og munnbind. De som har ikke symptomer men er i karantene bruker vi kun munnbind og hansker sier han.

Han ble selv smittet og fikk påvist koronaviruset.

Han jobber på et sykehjem i Oslo, som var et av de første sykehjemmene som fikk påvist smitte.

– Jeg merket  for tre uker at jeg fikk feber og vondt i halsen. Jeg ble testet og fikk påvist covid-19 viruset, sier Hilario, som når er frisk.

– Jeg har snart vært symptomfri i en uke, men jobber som tillitsvalgt hjemmefra, sier han.

Hovedtillitsvalgt i sykehjemsetaten, Peter Hilario.

Hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, Peter Hilario. Foto: Privat

Ble smittet

Han ble selv smittet og fikk påvist koronaviruset.

Les også: Korona fikk besøksvennene til å tenke nytt

Han jobber på et sykehjem i Oslo, som var et av de første sykehjemmene som fikk påvist smitte.

– Jeg merket  for tre uker at jeg fikk feber og vondt i halsen. Jeg ble testet og fikk påvist covid-19 viruset, sier Hilario, som når er frisk.

– Jeg har snart vært symptomfri i en uke, men jobber som tillitsvalgt hjemmefra, sier han.

Les også: Slik opprettholder brannvesenet bemanningen under korona-krisen

Han aner ikke hvordan han ble smittet.

–  Da jeg ble smittet var det ikke så strenge retningslinjer som det er nå. Vi snakket med alle pårørende for å høre om noen hadde vært i Italia eller Østerrike på ferie, men vi har ikke kunnet spore smitten tilbake til noe spesifikt, sier han.

– Det er også viktig å presisere at folk er redde for å ta smitten hjem til sin familie. Samme som meg så klarte jeg å smitte min kone. Derfor det er viktig å beskytte seg med riktig utstyr, sier Peter Hilario.

Mer fra Dagsavisen