Nyheter

Fagfolk advarer: – Mange vordende og nybakte mødre har det veldig tøft nå

Henvendelsene til Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel, har eksplodert som en følge av koronaepidemien.

– I februar hadde vi rundt 600 unike brukere på hjemmesiden vår. I mars økte dette tallet til nær 13.000, forteller Lena Yri Engelsen, leder i «Landsforeningen 1001 dager».

Etter at foreningen, som henspiller på de 1001 sårbare dagene fra unnfangelsen til barnet fyller to år, ble stiftet i 2017, har det vært en jevnt økende interesse fra vordende og nybakte mødre. Men etter at skoler og barnehager ble stengt den 13. mars, samtidig som andre inngripende tiltak ble iverksatt, har tallet på henvendelser eksplodert.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Forstørrelsesglass

– Landsforeningen er veldig bekymret for gravide og nybakte foreldres mentale helse i disse dager. Som nybakt mamma er du ekstra var og sårbar. Verden oppleves gjennom et forstørrelsesglass. Fra naturens side er dette viktig for å knytte bånd og beskytte den nyfødte.

– For mange gravide, nybakte mammaer og familier gjør denne ekstra sårbarheten at unntakstilstanden vi nå befinner oss i oppleves veldig skremmende og vanskelig å håndtere, sier Engelsen til Dagsavisen.

Hele familien rammes

Ifølge Legeforeningens nye veileder for fødselshjelp som er ute på høring, viser internasjonale tall at hver tiende kvinne har depressive symptomer i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode.

I Norge regner man med at mellom 6.000 og 12.000 gravide hvert år har en alvorlig psykisk sykdom. Dette kan dreie seg om klinisk depresjon, angstlidelser, bipolare lidelser, kroniske psykoselidelser og spiseforstyrrelser.

Inkluderes partner og egne barn i tallet, vil konsekvensene være at et langt større antall blir rammet.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (+)

Malin Eberhard-Gran er professor i medisin og spesialist i samfunnsmedisin, og jobber ved Spedbarnsseksjonen på Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Hun sitter også i styret for Landsforeningen 1001 dager.

Overfor Dagsavisen legger hun ikke skjul på at Covid-19 utgjør en trussel mot en sårbar gruppe og trolig har bidratt til at enda flere gravide og nybakte mødre sliter psykisk:

– En allerede belastet helsetjeneste for nybakte foreldre, i kombinasjon med den situasjonen vi nå befinner oss i, vil kunne føre til en alvorlig forverret situasjon.

– Ammehjelp og psykososial støtte av helsesykepleier skjer nå hovedsakelig via digitale plattformer med de utfordringer som det medfører. Det samme gjelder psykologhjelp. Heller ikke barselgrupper er mulig å gjennomføre, fremholder Eberhard-Gran.

Kan forverre alvorlige lidelser

Samtidig forteller hun at en del fastleger nå har mer tid enn ellers fordi folk avbestiller ordinære legetimer.

– Det er viktig å bevisstgjøre nybakte foreldre om at fastlegene er en ressurs som kan benyttes, understreker Eberhard-Gran.

Hun mener mange kvinners problemer for tida vil være vanskelige, for ikke å si umulige, å behandle.

– I en normalsituasjon vil for eksempel en mor med alvorlig angst oppleve verden som faretruende uten at den nødvendigvis er det. Nå er nyhetsbildet fullt av koronavirus, dødsstatistikker og retningslinjer. Mange opplever stor bekymring for hvordan koronaviruset vil påvirke både egen helse, barnet og resten av familien, sier Eberhard-Gran.

Hun forteller også at noen psykiske tilstander kan forverres:

– En mor med for eksempel vasketrang vil nå få bekreftet at all vaskingen er hensiktsmessig, sier samfunnsmedisineren.

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (+)

– Sliter i parforholdet

Eberhard-Gran sier til Dagsavisen at hun er spesielt bekymret for at barselomsorgen, som fra før hadde store utfordringer, ikke skal greie å gi gravide og nybakte foreldre den støtten, tryggheten og oppfølgingen de trenger.

– Det er når summen av belastninger overstiger mestringsressursene våre at det kan bli riktig problematisk for den psykiske helsen vår, sier hun.

Hos Landsforeningen 1001 dager hører de om nybakte mødre som kommer hjem til eldre søsken som skal ha hjemmeundervisning, om større barn som ikke lenger kan avlastes av besteforeldre, om hjemmekontor, nattevåk og babygråt i tillegg til økonomisk bekymring og frykt for smitte.

– Det å bli forelder er en stor omstilling og da blir denne situasjonen en ekstra påkjenning, særlig for dem som er sårbare fra før, fastslår professor Malin Eberhard-Gran.

Bydel Grünerløkka har over 60.000 innbyggere og rundt 1.100 fødsler årlig.

Lisbeth Moberg er fagleder for psykisk helseteam i bydelen med ansvar for å gi gravide, barn, unge og deres familier veiledning og støttesamtaler. Teamet hennes jobber tett med helsesykepleierne og jordmødrene på helsestasjonen og i svangerskapsomsorgen og vet derfor mye om hvor skoen trykker.

– Vi både ser og hører at flere har det tøffere enn ellers. Det er også flere som kontakter oss fordi de sliter i parforholdet som nybakte foreldre i en unormalt krevende situasjon, sier Lisbeth Moberg.

Fagfolk: Ta kontakt!

I tillegg til bekymringer og katastrofetanker er det mange som er redde for at de «bruker opp» partneren sin.

– De som ringer forteller at det tærer på familiemedlemmene å leve så tett på hverandre med en nyfødt baby i huset. Vanlige holdepunkter som skole, barnehage og besteforeldre, er borte. Det gir lite pusterom og få anledninger til å være for seg selv.

– Samtidig gjør frykt for smitte at bare det å ta seg en «luftetur» på butikken plutselig oppleves som umulig, sier fagleder Lisbeth Moberg.

Saken fortsetter under bildet.

– Er du bekymret for situasjonen?

– Jeg er bekymra for dem som ikke tar kontakt, men kanskje hadde trengt det. Vi er rigga for å takle pågangen og har tre psykologer og tre familieterapeuter klare til å stille opp. Min oppfordring er at både gravide og nybakte foreldre skal ha lav terskel for å kontakte oss. Det er viktigere enn noen gang, understreker fagleder Lisbeth Moberg i bydel Grünerløkka.

Gode råd

Hun forteller at mange av de rådene de nå gir til vordende og nybakte foreldre, er gode råd hentet fra nettsiden landsforeningen1001dager.no.

Her står det blant annet at det er «helt okei å»:

  • Dropp deler av hjemmeskolen om det fører til irritasjon og krangel.
  • Ikke levere som forventet på jobb.
  • Gi barna mer skjermtid enn vanlig.
  • Kjenne på vanskelige følelser.
  • Finne sin egen måte som funker for dere.
  • Vær raus med deg selv og andre.

– Dette siste er utrolig viktig. Gi hverandre rom for å ta en «time out» enten det er en joggetur eller en «skjermet» halvtime alene i et annet rom.

– Ikke la det bli en konkurranse om hvem som har gjort mest eller har det verst, men vær tydelig på egne behov istedenfor å klandre den andre. Det er lov å si; «Nå trenger jeg at du tar ansvaret her den neste timen, for akkurat nå blir det litt for mye for meg», råder Lisbeth Moberg i Bydel Grünerløkka.