Nyheter

Byrådet skuffet beboere i Nydalen

– Ingen tvil om at dette er et godt gammeldags løftebrudd, sier Are Qvale fra Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen.

Sjelden har det vært tydeligere at noen har fått ett svar før valget og et stikk motsatt etter:

Før valget svarte de grønne oslopolitikerne at de støttet opprettelsen av en stor 15 måls park i området Sandakerveien 113–119 og området som kalles Trykkeritomta.

I tillegg ville de ha minst fem mål grønt andre steder på de to tomtene, til gode for beboerne i nærområdet rundt. Partiene som svarte ja fikk etter valget flertall i bystyret, og inkluderer SV og MDG. Men det påtroppende byrådet har nå ingen tro på å bygge en stor ny park i Nydalen, slik beboerne ønsker.

Les også: Nydalen er en stor betongjungel

Pinlig, hevder beboerne

På direkte spørsmål da byrådet la fram byrådserklæringen svarte Lan Marie Berg at de vil jobbe for flere grøntområder i Nydalen, men at hun tror den store parken i Nydalen ikke kommer til å bli realisert.

– Pinlig. Dette er et godt gammeldags løftebrudd, sier Are Qvale fra aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Føles som et svik

– MDG var krystallklare på at Nydalen trengte en sammenhengende rektangulær park på minst 15 da. Vi i aksjonsgruppa er selvfølgelig veldig skuffet over dette. Vi så for oss at de nå ville starte å jobbe for en park som de lovet, sier Are Qvale.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), sier at det er behov for flere grøntområder, blant annet i Nydalen.

– Nydalen er et område som har blitt utviklet uten at de som styrte byutviklingen sørget for nok grøntområder. Det er synd, og derfor har vi vært tydelig på at vi vil jobbe for flere grøntområder her, inkludert en så stor park som mulig innenfor det økonomiske handlingsrommet kommunen har, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Det er rett og slett et kostnadsspørsmål. Jeg vil at beboerne i Nydalen skal være trygg på at vi skal gjøre vårt beste for å få på plass grøntområder og en større park i Nydalen, men byrådet kan ikke garantere at den blir så stor som beboergruppa ønsker, dessverre, skriver hun.

– Hvis det blir stående, så er det et svik fra Oslo SV og Oslo MDG. De to partiene har flertall i byrådet, og burde absolutt ha klart å bli enige om en sårt tiltrengt park i Nydalen, sammen med Rødt Oslo som har vært veldig tydelige på at Nydalen trenger en stor park, sier Qvale til Dagsavisen.

Les også: Sukkerbiten blir grønn, men det blir nok mer bråk

Legger press

Etter valget har både Avantor og OBOS sendt in forslag til plan- og bygningsetaten som vil legge enda mere press på området. Avantor ønsker å minske den lille «parkflekken» de skulle ha foran blokkene sine. OBOS ønsker å omregulere parkbelte i industriområde fra å være et friområde og buffersone til at de kan utnytte det slik de vil. Avantor har en begrenset høring på endringer i sine planer som vil gi enda mindre «park» og friområder enn det som var i deres første forslag.

Les også: Få steder har mangelen på politisk ledelse i byutviklingen vært så tydelig som i Nydalen

Gir ikke opp

Behovet for en park i betongjungelen i Nydalen er skrikende, det er en folkerik bydel med rundt 40 000 beboere og svært få grøntområder.

–  Dette kan ikke fortsette. Politisk ledelse må si stopp og gjøre en helhetlig områdevurdering. De må bruke de verktøyene de har for å sikre en bra utvikling i Nydalen. Nydalen er et knutepunkt som skal fortettes det forstå vi, og det er mye bra i Nydalen, men skal man ha fortetting så må man også sørge for at det er områder for fri ferdsel. Hvis ikke så er vi redde for at man bygger morgendagens betong getto sier Are Qvale. Og legger til at aksjonsgruppa ikke kommer til å gi seg med dette.

– Nei, vi har på ingen måte gitt opp. Aksjonsgruppen med venner legger fram saken for byutviklingsutvalget senere i høst, og vil da ha som mål å få satt byggeplaner for T-banetomta på hold, inntil en områdeanalyse er gjort.

Les også: Nydalens beboere «drukner» i betong