Nyheter

– Vil gjøre det vanskeligere å kjøpe leilighet

Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG) mener den nye boliglånsforskriften Finanstilsynet foreslår, vil gjøre det vanskeligere for førstegangsskjøpere å få leilighet.

10. september kom Finanstilsynet med sin vurdering, hvor de foreslår å videreføre boliglånsforskriften, men mener det er behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og foreslår enkelte innstramminger i forskriften.

Les også: – Boligselskap som forvirrer forbrukerne med villedende reklame risikerer store bøter

Grense

Blant annet foreslår de at grensen for gjeld i forhold til inntekt reduseres fra fem ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt.

Finanstilsynet foreslår også å oppheve det særskilte kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at boliglånsforskriften etter forslaget ikke lenger vil være geografisk differensiert.

Dette er Marcussen sterkt i mot.

– Jeg er sterkt imot Finanstilsynets forslag om å fjerne dagens krav i boliglånsforskriften om at man skal ha 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo fra 2020, sier Marcussen til Dagsavisen.

– Dette er et dramatisk grep, som vil gjøre veien inn på boligmarkedet lengre og tyngre for førstegangskjøpere i Oslo som allerede sliter med å komme seg inn på markedet, sier byråden videre.

Hun ønsker at nye boliger skal komme førstegangskjøpere til gode, og ikke være investeringsobjekter.

– En slik endring vil gjøre at flere kan kjøpe sekundærboliger, og vil også føre til økte boligpriser. Det er meget uheldig nå som vi faktisk har klart å dempe den spinnville prisveksten vi hadde i Oslo for et par år siden, sier Marcussen.

–  Jeg registrerer at Finanstilsynet på et prinsipielt grunnlag er mot å bruke forskriftsregulering som et virkemiddel for å finstyre geografiske delmarkeder, og at man ikke har tatt innover seg situasjonen på bakken i Oslo. Det blir for enkelt, sier byråden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Advarer

Og advarer finansminister Siv Jensen (Frp) sterkt mot å gå med på dette.

– Nye boliger i Oslo bør overveiende komme førstegangskjøpere til gode og ikke bli investeringsobjekter. Derfor er det viktig at kravet om 40 prosent egenfinansiering ved kjøp av sekundærbolig i Oslo opprettholdes, sier Marcussen.

Boliglånsforskriften er nå ute til høring, med frist 22. oktober.

Kommentar: «Takk skal dere ha. Mansplaining var det vi trengte nå»

Mer fra Dagsavisen