Nyheter

– Helt urimelig

Byråd Lan Marie Berg (MDG) ber samferdselsministeren ta grep etter at moren til fem år gamle Erik ble nektet HC-parkering.

24. juli skrev Dagsavisen om moren til autistiske Erik (5) som fikk avslag på handikap-parkering til tross for at sønnen har en alvorlig psykisk utviklingshemming. Parkeringstillatelsen – som blant annet gir rett til gratis parkering, lengre parkeringstid og tillatelse til å parkere på handikapparkering – er nemlig kun for dem med en nedsatt forflytningshemning. Nå skriver byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, til Dagsavisen at saken viser at regelverket er for rigid.

(Saken fortsetter under bildet)

Reagerer på regelverket: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) skriver til Dagsavisen at når personer med eksempel psykiske lidelser, kognitive vansker og andre utfordringer automatisk faller utenfor ordningen, viser det at regelverket er for strengt. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Foto: Lene Sørøy Neverdal

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ber om regelendring

– Jeg får vondt av å høre om dette. Dette virker helt urimelig. Her har vi et altfor firkantet regelverk, skriver Lan Marie Berg.

– Samferdselsministeren bør ta dette på alvor og raskt sørge for endringer i det nasjonale regelverket som kommunene er pliktige til å følge, utdyper hun.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med samferdselsminister Jon Georg Dale, uten hell.

Les også: Nå begynner den norske drama-høsten allerede i august (DA+)

Skyldes ikke plassmangel

Ifølge Oslo kommunes nettsider må man ha legeerklæring på at man «ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde». I avslaget skriver Bymiljøetaten at «Søknaden er avslått da vi ikke kan se at Erik oppfyller vilkåret i forskriften hva gjelder nedsatt gangevne».

– Kognitive vansker, psykiske lidelser og lignende kan være av betydning som støtteargumenter i helhetsvurderingen som foretas i alle saker, men vil ikke alene være tilstrekkelig for å kunne konstatere at gangevnevilkåret er oppfyltfylt, skriver Bymiljøetaten i en e-post til Dagsavisen.

– Oslo byråd har fjernet en rekke parkeringsplasser i sentrum. Har det blitt vanskeligere å få HC-parkeringstillatelse som følge av dette?

– Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er et nasjonalt regelverk, og praksis påvirkes ikke av politikken som føres lokalt i Oslo kommune. Vilkårene for å få innvilget en tillatelse fremgår av forskriften, og det er ikke anledning til å ta utenforliggende hensyn (som at det er knapphet på HC-plasser) i saksbehandlingen, skriver Bymiljøetaten.

I 2018 fikk i overkant 63 prosent av søkerne innvilget en slik parkeringstillatelse. Dette er en nedgang på 3,5 prosent fra 2016.

Les også: I utelivsbydelen Grünerløkka finnes bare ett utested Roger kommer inn med rullestol

Nyeste fra Dagsavisen.no: