Nyheter

Inntektsøkning etter utvidelsen av bomringen i Oslo og Akershus

Selv med en tredobling i antall bomstasjoner, betaler bilister i Oslo og Akershus kun 10 prosent mer i bompenger med det nye bomsystemet, ifølge Fjellinjen.

Nye tall fra Fjellinjen viser at passeringsinntektene fra bomstasjonene ble 349 millioner kroner i juni. Det er en økning på 32 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent, fra samme måned i fjor.

Hittil i år utgjør de totale passeringsinntektene i Oslo og Akershus like over 1,705 millioner kroner, mot 1,756 millioner kroner i samme periode i fjor, opplyser bomselskapet Fjellinjen i en pressemelding.

Les også: To av tre mener det betales for mye i bompenger.

Inntektene fra kunder uten brikke var på 12 prosent, mens de i 2018 var på 15 prosent. De som kjører uten brikke blir belastet mer, og Fjellinjen har arbeidet med å få ned andelen. Dette er et arbeid som vil fortsette, opplyser bomselskapet.

Ifølge Fjellinjen har tallet på passeringer i bomringen økt fra 10 millioner passeringer i juni 2018 til rundt 32 millioner passeringer i juni 2019. Gjennomsnittsinntekten per passering i juni 2019 var på 11 kroner, mot 32 kroner i 2018.

Økningen i antall passeringer skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. I Oslo ble det åpnet 54 nye bomstasjoner 1. juni, i tillegg til at takstsystemet er endret for bilistene.

Les også: Nå har de droppet bilen. 

Det nye systemet gjør at det er lavere takster per passering, men det er flere passeringer per biltur. Det vil si at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger, som ifølge Fjellinjen betyr at flere er med å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.