Nyheter

OUS-direktør går av til tross for styrets tillit

Administrerende direktør Bjørn Erikstein (67) ved Oslo universitetssykehus får tillit fra styret, men han ønsker likevel å fratre sin stilling 1. juli.

Av Oda Ertesvåg

Det ble konklusjonen etter et langt ekstraordinært styremøte ved Oslo universitetssykehus (OUS) mandag.

– Det er en samlet vurdering av trykket som har vært det siste halvannet året, og med de siste dagers hendelser også, som gjør at jeg har tenkt på dette en stund, og velger å be om å få fratre, sier Erikstein til NTB.

18. juni varslet fagtillitsvalgte ved OUS i brevs form at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. Kritikken går på at de ikke har blitt hørt.

– Har de ansatte rett i at de ikke har blitt hørt av ledelsen?

– I slike prosesser som dette må man utrede på en god måte. Det mener jeg vi har gjort. Så må man ta et valg, men det valget er ikke like populært, men jeg har måttet forholde meg til det de siste årene, sier Erikstein.

Debatt: «At ledelsen ikke har evnet å håndtere konflikten, er svært kritikkverdig»

Ekstraordinært styremøte

Mandag formiddag møttes sykehusledelsen til ekstraordinært styremøte på Ullevål sykehus. Det første styret gjorde var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer. Dermed ble også administrerende direktør Bjørn Erikstein utestengt fra møtet.

I møtet fattet styret et vedtak der de uttrykker tillit til Erikstein.

– Styret har mottatt kopi av brev fra foretakstillitsvalgte av 18. juni 2019. Styret har vurdert henvendelsen, og uttrykker tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein, heter det i OUS-styrets vedtak.

I brevet fra de tillitsvalgte var det uenighet rundt en rapport sykehusledelsen bestilte fra en arbeidsgruppe på 13 personer, som var ankepunktet. Gruppen mener at deres innspill ble oversett i den endelig rapporten, som sykehusledelsen selv har skrevet.

Dette var for flere ansatte dråpen som fikk begeret til å renne over.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke unaturlig

Styreleder Gunnar Bovim mener Erikstein har håndtert saken innenfor foretaksmøtets vedtak. Bovim sier samtidig at han har vært i dialog med Erikstein over noe tid, om at det nærmer seg slutten på hans vakt som sykehusdirektør.

– Det er ikke unaturlig. Han har sittet lenge som direktør, og vi har forståelse av hans vurdering av stor belastning, sier styrelederen til NTB.

Bovim sier at styret ved sykehuset nå er veldig opptatt av å få til at ledelse, ansatte og brukere trekker i samme retning fremover.

– Slik kan vi utnytte kreftene på en bedre måte, sier han.

Arbeidet med å konstituere en ny administrerende direktør og rekruttere en ny er allerede i gang. Ifølge styreleder Bovim vil det bli gjort en avtale om sluttpakke som er i tråd med Eriksteins arbeidsavtale og vanlige rutiner.

Les også: Opprør mot sykehusdirektøren

Forslag nedstemt

Selv om sykehusstyret mandag uttrykte tillit til OUS-direktøren, fremmet de tre ansattrepresentantene også et forslag til vedtak om at: «styret ikke kan akseptere en sykehusledelse som ikke har bred tillit hos de ansattes organisasjoner». Dette forslaget ble nedstemt med tre mot fem stemmer.

De tre sier at de tar Eriksteins ønske om å tre av til etterretning, og at det er for tidlig å konkludere om at de ansatte har større muligheter til involvering i nedleggingsprosessen nå.

– Det er et meget alvorlig signal fra de ansattes organisasjoner når de sender et slikt brev. Det har vært en diskusjon i styremøtet i dag også, sier ansattrepresentant Svein Erik Urstrømmen (Sykepleierforbundet) til NTB.

Brevet som ble sendt Erikstein er underskrevet av foretakstillitsvalgte fra blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen. I tillegg til administrerende direktør Bjørn Erikstein, presiserte flere foreninger at den manglende tilliten også gjelder klinikklederne.

Sykehusaksjonister har i forbindelse med møtet markert utenfor Ullevål sykehus, og inne i møterommet før møtet ble lukket.

Les også: Skarpe reaksjoner på Ullevål-nedleggelse: – Kampen er ikke over

Mer fra Dagsavisen