Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, anbefaler Helse Sør-Øst å bygge ut Aker sykehus, samtidig som de bygger storbylegevakt på Aker. FOTO: ARNE OVE BERGO

Erikstein kan ikke fortsette

Helse Sør-Øst og OUS-ledelsen har i altfor liten grad lyttet til innvendingene.

Sykehusstriden i Oslo fortsetter både internt i Oslo universitetssykehus (OUS) og på Stortinget. Mens flere partier åpner for å stoppe Helse Sør-Østs planer, holdes det i dag et ekstraordinært styremøte i OUS etter at fagforeningene har uttrykt mistillit til sykehusdirektør Bjørn Erikstein.

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst å gå inn for byggeplanene for nytt storsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det betyr nedleggelse av Ullevål sykehus. Dette vedtaket var ingen overraskelse, men en bekreftelse på at Helse Sør-Øst fortsetter sine sykehusplaner, tross massiv motstand fra et bredt medisinsk fagmiljø. Helse Sør-Øst og OUS-ledelsen har stått på sitt, og har i altfor liten grad lyttet til innvendingene. Derfor er det ikke et mysterium at ansatte fremmer sin mistillit til Erikstein. At organisasjoner som representerer nesten 20.000 ansatte ønsker at han skal forlate stillingen, er en krise for hele OUS.

Akademikernes representant i Helse Sør-Øst-styret, Christian Grimsgaard, uttalte til NTB før helgen at situasjonen i OUS er «særdeles krevende». Styreleder i OUS, Gunnar Bowim, sa til Dagsavisen fredag at han «i utgangspunktet» har tillit til Erikstein. Helseminister Bent Høie (H) har fått skriftlig spørsmål fra Rødts Bjørnar Moxnes om hvorvidt han mener Erikstein kan fortsette i jobben som OUS-direktør. Dette må Høie besvare denne uka.

At OUS-ledelsen ikke har evnet å håndtere konflikten rundt utbyggingen bedre, er svært kritikkverdig. Misnøyen rundt Helse Sør-Østs byggevedtak vil gjøre det vanskelig å gjennomføre byggeplanene på Gaustad. Verken foretaket eller OUS-ledelsen har evnet å skape entusiasme rundt prosjektet. Om politikerne til slutt gir grønt lys for Gaustad-planene vil det uansett være det beste om de gjennomføres uten Bjørn Erikstein som OUS-direktør. Han har rett og slett ikke evnet å sørge for god nok oppslutning om det som til sjuende og sist var hans egen drøm: Et storsykehus på Gaustad.